Menu
NorskNorsk

HVORDAN DET FUNGERER

Handichem™ tiltaler trygghets- og miljøproblemer assosiert med flytende kjemikalier.

Kjemikalier leveres som faste konsentrater i resirkulerbare flasker på 5 kilo, istedenfor i flytende form på fat.

Disse Handipak® faste konsentratene løses etter behov opp i små plastikkreservoarer ved hjelp av et pålitelig Handifeed™-blandingsbord. Løsningen blir så pumpet inn i systemet som behandles, akkurat som tradisjonelle flytende kjemikalier. Standard kontroller og kjemiske matingspumper brukes for å administrere produktet til systemet.

De fleste råmaterialene i våre faste konsentrater er 100% aktive. Som en kontrast inneholder flytende formler bare en liten mengde aktivitet, som blandes og sendes på fat. For å stabilisere denne aktiviteten under frakt og lagring tilsettes kaustisk soda eller potash. Dette hjelper ikke behandling, bare løselighet, og blir eliminerte fra de faste formlene.

contact-our-sales-rep

INTERESSERT I Å VITE HVA VI KAN GJØRE FOR DEG?

Reduser nedetid, øk effektivitet og kutt kostnader. Finn ut mer om løsningene og tjenestene tilgjenelige for deg fra NCH Europe.

NCH Europa bruker cookies for å kunne måle og forbedre ytelsen til nettstedet.

I understand