Spar energi-, vann- og vedlikeholdskostnader med hjelp fra Chem-Aqua, NCHs vannbehandlingsplatform.

Vi spesialiserer oss innen leveranse av tilpassede vannbehandlingsprogrammer for å minimere energi-, vann- og vedlikeholdskostnader samtidig som vi forsikrer trygg og pålitelig operasjon av kritiske systemer. Vi tilbyr behandlingsløsninger for legionella, kjøle- og kokefasiliteter og prosessvannsystemer. Våre innovative produkter blir produserte etter strenge ISO 9001-spesifikasjoner.

Gode resultater krever et omfattende produktprogram, utstyr og tjenester som tar hensyn til de unike mekaniske, operasjonsmessige og kjemiske kravene til hvert system. NCH Water Treatment identifiserer muligheter til å forbedre systempålitelighet, -effektivitet og –trygghet som andre kanskje ikke oppfatter.