solid water treatment

Vannbehandling med tørrstoff fra NCH Europe

Senk vedlikeholdskostnadene med Handichem™ vannbehandling med tørrstoff. Hvis du vil at vannbehandlingssystemene dine skal gi...

  • høyere ytelse
  • Minimale miljømessige bekymringer
  • Minimale strøm- og vannkostnader

... er et vannbehandlingssystem med tørrstoff et alternativ du ikke har råd til å si nei til.

Se vår "Hvordan fungerer Handichem vannbehandlingssystem med tørrstoff?"  video

Handichem™ vannbehandlingssystem med tørrstoff består av Handipak® tørrkonsentrater, som inneholder samme aktiver med høy ytelse som leverer Handipak® tørrkonsentratene inn i systemet som skal behandles.

Handichem™ vannbehandlingssystem med tørrstoff har allerede vist seg å være effektiv i hundrevis av kjeler, kjøletårn og behandlingsvannsystemer, og er ideelt for bruk på utilgjengelige steder,som f.eks. kjøletårntak.
Våre Handipak® tørrkonsentrater leveres i:

  • Resirkulerbare 5 kilos plastkontainere, som reduserer eksponering og håndtering.
  • En kasse (4x5 flasker) tilsvarer 120 liter med tradisjonell væskebehandling.

Denne metoden med tørre vannbehandlingssystemer senker arbeidskostnadene og frigjør gulvplass. Fire kasser opptar like mye plass som en 120 liters tønne.

FORDELER MED VANNBEHANDLING MED TØRRSTOFF

Reduserer:

  • kjemisk eksponering
  • pakningskrav og fyllplassavfall
  • natriumhydroksidnivåer

Eliminerer:

  • bekymringer for lekkasjer og spruting
  • bekymringer for tønnekassering

De økovennlige blandingene er også mindre farlige å bruke, mer nedbrytbare etter kassering og har lavere brukskrav.

Lær om bruksområdene for Hendichem tørre vannbehandlingssystemer

Case-studier:

vannbehandling med tørrstoff ved et meieri 

vannbehandling med tørrstoff ved et casino