Belegg-gåten

Forebygging er det beste forsvar i krigen mot rust

Etterpåklokskap er både en velsignelse og en forbannelse. Selv om det alltid er fordelaktig å vite hva som kunne ha vært gjort annerledes når noe galt, hjelper denne kunnskapen sjelden med å løse problemene som har oppstått. Dette er spesielt relevant i vedlikeholdsindustrien, der mye av en teknikers tid går med til å bekjempe rust og korrosjon problemer som kan ha vært forhindret med noen forebyggende tiltak. Her forklarer Peter Crossen, nestformann for leverandøren av vann-, energi- og vedlikeholdsløsninger NCH Europes Maintenance and Partsmaster-innovasjonsplattform hvorfor.

Mange bedrifter driver etter prinsippet at rust er en unngåelig konsekvens av produksjon. Uansett om det er punktrusting på produksjonsinfratruktur eller rør som ruster på kjemiske produksjonsanlegg, har man ofte en tendens til å akseptere at rusten kommer. Det er ikke før rusten virkelig har begynt å svekke produksjonen at man gjør noe.

Denne reaktive tilnærmelsen er risikabel, fordi hvis man er for sent ute med behandling, kan det føre til at utstyr og infrastruktur blir så svekket at utskifting er eneste mulighet. Som et resultat koster rustbehandling of -reparasjoner på tvers av industrier sjokkerende 2,2 billioner amerikanske dollar totalt, i henhold til George F Hayes fra World Corrosion Organisation. Likevel kan en stor andel av dette ha blitt reddet ved å kommer rusten i forkjøpet av beskytte eiendom på en effektiv måte.

Alltid her

Det er forståelig at mye av rusten i fabrikker ikke blir oppdaget før det er for sent. Nøye inspeksjoner kan være vanskelige å fullføre, og selv de mest erfarne teknikerne kan oppleve å glemme områder. Så fremt det ikke foreligger punktrusting, er det til og med mulig for interne teknikere å gå fullstendig glipp av noe rustoppbygging, og å bli blind for den mens den sniker seg innpå.

Som mennesker kan vi bli litt for godt kjent med våre omgivelser, noe som fører til et interessant psykologisk konsept kjent som "skremmende normalt". Dette begrepet beskriver den ubevisste aksepteringen av en endring, så lenge den skjer langsomt nok.

Så når rust og korrosjon langsomt begynner å snike seg inn på et rørsystem på en kjemisk produksjonsanlegg, eller danne korrosive avsetninger på konstruksjonskjeder, blir det ofte oversett til røret blir tett, eller kjedekoblingene faller fra hverandre.

Dette er grunnen til at NCH utfører undersøkelser på stedet for å identifisere potensielle farer og rustoppbygging som har fått utvikle seg uoppdaget. Undersøkelser gjør det også mulig å tilby en skreddersydd løsning basert på individuelle behov.

Selv om vi bare kunne tilby en rustfjernings løsning og la det bli med det, så er det mer som kan gjøres for å gi bærekraftig beskyttelse mot rust. Fjerning av rust fra utstyr og overflater kan løse det umiddelbare problemet, men det kan bli en kostbar syklus som ikke gir noen langsiktig løsning. Teknikere ville havne i en endeløs retrospektiv kamp mot rusten.

I råder vi vedlikeholdsteknikere til å investere i en integrert tilnærming til eiendomsbehandling som hindrer at korrosjon sniker seg inn på overflatene. Ved å sørge for at rust aldri får en mulighet til å bygge seg opp, kan man vinne krigen.

For å oppnå dette har NCH utviklet et omfattende behandlingsprogram som angriper rust på tre måter. Ved å bruke produkter som håndterer forbehandling, innkapsling eller rustfjerning og belegg, kan teknikere opprettholde et korrosjonsfritt anlegg på lengre sikt.

En tretrinns løsning

Ved å bruke riktige produkter på riktig måte, og overholde er strengt regime, blir rustbehandling en enkel og likefrem prosess. Når løs overflaterust har blitt fjernet, kan bruk av et industrielt overflatemiddel sikre at ingen kontaminanter etterlates som vil gjøre videre behandling virkningsløs. Dette forbehandlingstrinnet er muligens det viktigste.

Overraskende nok så utgjør rustfjerningsløsninger det neste trinnet. Selv om løs rust har blitt fjernet, vil virkningene av underliggende korrosjon fortsatt være til stede, og kan utgjøre en risiko for integriteten til infrastrukturen. Ved å bruke en effektiv rustbehandling, kan denne korrosjonen forhindres.

Å hindre at rust kommer tilbake er avgjørende for at overflaten opprettholdes med et produkt som kan hindre at fuktighet penetrerer og forårsaker korrosjon på substratet. Hvis ikke må vedlikeholdsteknikere kjempe den samme kampen gang etter gang. Ved å male på enten et midlertidig eller permanent beskyttende belegg etter at rusten er fjernet, eller jevnlig bedømme dette beskyttende belegget, kan selv den mest mottakelige overflaten skjermes mot korrosjon.

Det kan være krevende å følge tretrinnsprogrammet. Det er derfor det er fordelaktig å finne forebyggingsprodukter som ikke bare tåler barske forhold, men som også varer så lenge som mulig.

Derfor har vi utviklet Salvage 2+ slik at den varer lengre og forenkler prosessen for permanente strukturer. På grunn av sin holdbare sammensetning av harpiksbasert epoksy blandet med mikroaluminium og glassflak, kombinerer produktet innkapslings- og beskyttelsestrinnene. Den kan påføres direkte på rustete overflater for å innkapsle og stoppe rusten.

Salvage 2+ har også blitt utsatt for omfattende rissende varmspray-testing, og oppnådde 3000 timer før rusten kom. Dette er seks ganger så lenge som enkelte beskyttende lag-produkter som allerede er på markedet. Dette viser holdbarheten til produktet under barske forhold som fremmer utviklingen av rust.

Etterpåklokskap kan være både en velsignelse og en forbannelse, men hvis du utfører trinnene for å iverksette et regime for rustbekjempelse, så vil du kun ha positive ting å se tilbake på.