Bakterier på universiteter - men ikke som du kjenner dem

NCH Europes FreeFlow-bakteriesystem renser avfallsvann

Renhet er ikke noe man vanligvis forbinder med universitetslivet. Hvis du noen gang har satt dine ben på en studenthybel, så vet du at studier og festligheter går foran rengjøring. Universiteter har imidlertid likevel en forpliktelse til å håndtere avfallsvannet de produserer på en ansvarsfull måte. De stadig større universitetsområdene gjør håndtering av avløpsvann til en stor oppgave. Her utforskes dette mer av Bernard Daymon, Administrerende direktør og daglig leder for den globale leverandøren av vann-, energi- og vedlikeholdsløsninger NCH Europe.

Det er en rekke grunner til at det er avgjørende å rense avfallsvann på universiteter. Dagens universitetsområder er like store som små landsbyer, med studentinnkvartering, forelesningsauditorier, biblioteker, barer og matbutikker, og alt dette produserer store mengder avfallsvann. Alt dette avfallsvannet fremkaller egne utfordringer, spesielt der fett, oljer og smøremiddel (FOG) produseres. Disse kan bli fanget og begynne å nedbrytes, slik at de skaper ekkel lukt, noe som er ubehagelig for både studentene, personalet og besøkende.

I tillegg til de ubehagelige luktene har også avfallsvann en direkte økonomisk konsekvens. Nå som universitetene må kutte utgiftene, er det siste de trenger å få bøter for ulovlig avfallsvannhåndtering i henhold til Water Industry Act 1991. Selskaper betaler et årlig gebyr for å få en lisens for å kunne slippe ut avfallsvann, men det er strenge grenser på mengden som kan slippes ut. Ekstra kostnader kommer til hvis det er for høye kontaminantnivåer i avløpsvannet, og disse er universitetene giret på å unngå.

Utfordringene man møter på universitetsområdene gjør imidlertid dette enklere sagt enn gjort. Universitetene har ofte aktivitetstopper, som f.eks. åpne dager der tusenvis av mennesker kan delta, eller i løpet av fadderuken, der tusenvis av studenter kommer på alle barene og restaurantene på universitetsområdet hver kveld i en uke. Dette betyr at det er vanskelig å følge opp avfallsvannhåndteringen i slike situasjoner, under intenst press. Derfor er det viktig at systemer for avfallsvannhåndtering kan fungere på en fleksibel og rask måte.

Bakterier er vanligvis noe som man tenker på i forbindelse med fjerning av avfall. Nye aktive bakterieløsninger som NCH Europes FreeFlow- og BioAmp-systemer kan imidlertid fjerne kontaminanter i avfallsvann. Disse bakteriene er aktive fra det sekundet de kommer inn i systemet, noe som betyr at de er effektive umiddelbart og perfekte for krevende tider.

NCH Europe tilbyr forskjellige typer bakteriesystemer, noe som er ideelt for forskjellige behov. FreeFlow 50 er en doseringsmekanisme for FreeFlow-væsken, som er en biologisk løsning som inneholder ti typer næringsmiddelgodkjente bacillus-bakterier som renser organisk avfall på en trygg måte. Den automatiske doseringsfunksjonen gjør ikke bare dette mer kostnadseffektivt, den unngår også menneskelig svikt, minimerer risikoen for feildosering og sørger også for at man unngår bøter. FreeFlow 100 er den beste løsningen og er mye kraftigere. Den inneholder et flytende næringsmiddel og biologiske løsninger, som styrker veksten og ytelsen til bakteriene for å gi en mer effektiv behandling, spesielt når man skal håndtere FOG-er og organisk avfall.

Hvis det er en ting som studentkjøkken og avfallsvannsystemer på universiteter har til felles, er det at de begge er grobunner for bakterier. NCH Europes bakterier vil imidlertid hjelpe, ikke forårsake skade. Det er avgjørende at universiteter har effektive systemet på plass for å håndtere avfallsvann, spesielt i krevende situasjoner, for å unngå kostbare bøter og omdømmeskade på grunn av ubehagelige lukter. Hvem kunne vite at bakterier kunne være så nyttige?