Spesialisert læringsagilitet

Finne ansatte som kan lære bransjen din

Mennesker har en instinktiv og naturlig frykt for det ukjente. Når vi ikke kan forstå noe eller ikke vet hvordan vi skal respondere på det, kan det utløse en intens følelse av angst og urolighet. Det var denne frykten som drev våre forfedre til å oppdage ild, noe som gjorde at de kunne avdekke det ukjente som skjuler seg i mørke. Men selv om dette viser konseptet for læringsagilitet, er det nok ikke riktig for din bransje å starte branner - heller ikke for kontoret ditt. Cat Whitford, nestformann for personalavdelingen og selskapsanliggender ved NCH Europe, utforsker konseptet spesialisert læringsagilitet.

Alle bedrifter som driver i et miljø med høyt tempo genererer automatisk et behov for at de ansatte kan tilpasse seg til endringer raskt og effektivt, samt opprettholde drivkraften i et skiftende arbeidslandskap. Denne disposisjonen og mentaliteten kommer ikke bare bedriftene til gode, men det er også en sterk faktor i individers yrkessuksess.

Disse kvalitetene danner grunnlaget for læringsagilitet, et konsept som viser et individs evne til å takle endring og ta til seg ny kunnskap eller nye ferdigheter. Dette er imidlertid et såpass bredt begrep at det kan være vanskelig å måle i forhold til industrirelevans. Tross alt så har det primitive mennesket hatt kapasitet til å starte en brann, men det er usannsynlig at de kunne begripe viktigheten av ledelse!

Det er her spesialisert læringsagilitet blir viktig, ettersom det gjør at bedrifter kan velge riktig ansatt hver gang. Enkelt sagt så kan dette bestemmes ved å se på interessene og personligheten til individet heller enn bare utdanning eller bakgrunn. Ikkebare kan dette hjelpe med å velge en kandidat som er en riktig kulturell match for en bedrift, men også fremheve hvor deres lidenskaper og evner ligger, samt tilby innsikt i hvordan de tilnærmer seg oppgaver.

Hvis for eksempel et industrivedlikeholdsselskap utlyser ledige stillinger i salgsteamet sitt, er det ikke sikkert at det er godt nok å bedømme søkerens erfaring innen salgsmiljø for å identifisere søkerens evne til å takle rollen. Selv om det er fordelaktig, så er det ikke sikkert salgserfaringen er nok hvis personen ikke kan får en forståelse av produktet eller industrien.

På den annen side, hvis selskapet skulle intervjue en kandidat og forsikre seg om at vedkommende har en praktisk tilnærming til DIY, eller har tilbrakt fritiden sin på å reparere bilen eller motorsykkelen sin, ville nok vedkommende være i bedre stand til å forstå og vise frem komplekse tekniske produkter.

Ved NCH Europe er vi stolte over å kunne presentere våre løsninger på industriproblemer og vårt godt opplærte og kunnskapsrike salgsteam . Ettersom mange av våre teknologier er unike kan dette kun oppnås ved å finne personer som er mottakelige for vår tekniske informasjon, og har læringsagilitet nok til å utvikle ny kunnskap. Ved å se søkere og ansatte som mennesker, i motsetning til å se dem som tall eller akkumulerte ferdigheter, kan vi fastslå nøyaktig hvordan deres evner og talenter vil passe inn i vår sektor.

Den mentale agiliteten til våre forfedre gjorde dem i stand til ikke bare å skape en løsning for å konfrontere frykten sin, men også å legge grunnlag for fremtidig utvikling og suksess. Læringsagilitet betyr kanskje ikke at alle har potensial til å oppdage brann, men det betyr at bedrifter kan oppdage foregangspersonene de trenger for å lære å bruke den.