Ikke brenn deg – prioriter smøring

På et eller annet punkt har vi alle sett en "eventyrer" på TV som spiser larver til frokost og fanatisk gnir to trepinner sammen for å gjøre opp ild. Og dette er jo smart å kunne hvis du befinner deg skipbrudden på en øde øy. I industrimotorene er imidlertid ikke ansamlinger av varmegenererende friksjon særlig positivt. Her forklarer Mark Burnett, nestleder for Smøremidler og drivstofftilsetninger Innovasjonsplattformen til NCH Europe hvordan riktig smøring kan hindre brann.

Den forventede levetiden til hvilken som helst motor kan reduseres betydelig på grunn av slitasje som er forårsaket av mangel på egnet smøring. Det er en rekke uunngåelige problemer, som f.eks. varmen som genereres av friksjon, som kan skade girene og lagrene i motoren og føre til kostbar nedetid og reparasjoner.

Startlinjen

På NCH Europe vet vi at 70 prosent av den mekaniske slitasjen oppstår ved oppstart. Tørrstarter er ansvarlige for slitasje som f.eks. kaldslitasjefusjon, groptæring og metallpartikkelkontaminering som forårsaker skumming, oksidering og ansamling av syreholdige blandinger og slam.

Partikkelansamling vil bli enda et problem som friksjonen forårsaker, og til sammen vil alt dette senke hastigheten på motoren, redusere effektiviteten til produksjonslinjen, påvirke nøyaktigheten og til slutt føre til et kostbart havari.

Dette er jo forsåvidt ikke noe nytt. I henhold til en undersøkelse utført av machinelubrication.com, har 81 % av smøringsarbeidere sett effektene av manglende smøring på sine anleggsmaskiner.

Dette betyr imidlertid ikke at gammelt smøremiddel er nok. Det er viktig å finne en olje eller smøremiddel, eller en kombinasjon av disse, som faktisk kan hindre de spesifikke problemene som kommer til å oppstå på anlegget ditt.

Ikke brenn deg

Gir og lagre som brukes på områder med høye omgivelsestemperaturer, som f.eks. et stålverk, trenger et smøremiddel som ikke kommer til å tørke inn så fort temperaturen stiger.

Varme kan fremskynde nedbryting av olje, få oljefilmer til å kollapse og fremskynde slipende og skurende forhold, forkorte levetiden til pakninger, føre til separasjon av smøremidler og oppmuntre veksten av mikrobiell kontaminering.

Hvis du vet at maskineriet ditt kommer til å bli varmt under kragen, kan du spre deg selv mange bekymringer ved å bruke oljer og smøremidler som inneholder riktige tilsetningsstoffer som sikrer at de kan fungere i disse forholdene. For eksempel har NCHs K Nate-smøremiddel et smeltepunkt på over 290 grader, og vår Top Blend-olje har oksideringshemmere og hemmere i blandingen som reduserer varmestress.

Unngå utvasking

Uansett om det er et resultat av fuktighet eller kontakt med fuktighet som brukes i prosessen din, kan eksponering for vann være et dødelig for smøremiddelet du har valgt. Et av de største problemene er emulgering av oljen eller smøremiddelet, noe som kan redusere effektiviteten til smøremiddelet betydelig.

Vannbekjemping med smøreolje kan også føre til at oksideringen øker med flere titalls ganger, noe som fører til for tidlig aldring av oljen, spesielt i nærvær av katalytiske metaller som kobber, bly og tinn. I tillegg kan visse typer syntetiske oljer reagere med vann, noe som fører til destruksjon av basestammen og dannelse av syrer.

Standard litiumsmøremiddelprodukter registrerer rundt 10 prosent i vannutvaskingstester, og har en tendens til å emulgere. For å håndtere dette problemet har vi utviklet K Nate-smøremiddel med en kalsiumsulfonatbase, slik at den er naturlig vannbestandig og skårer 0,5 prosent i utvaskingstestene.

Bli værende

Et annet vanlig problem som anleggsledere eller -teknikere ofte står overfor når det gjelder smøring forårsaket av selve oljen eller smøremiddelet. Å være under trykk fra bevegende deler fører ofte til at smøringen blir klemt ut og vekk fra der den trengs.

Hvis dette ikke overvåkes, og smøremiddelet ikke erstattes, kan det ødelegge lagre og gir. Men, det er slett ikke umulig å få sjelefred. Når du velger et smøremiddel må du se etter et som inneholder klebriggjørere og tilsetningsstoffer som vil sikre at det holder seg på plass - og ikke vær redd for å be om en demonstrasjon for å bevise at det fungerer!

For eksempel inneholder NCHs K Nate-smøremiddel adhesive polymerer som gjør de mulig for det å feste seg til metalloverflater, og kohesive polymere som gjør det kan klebe seg til seg selv. Vår Top Blend-olje inneholder lignende tilsetningsstoffer, noe som betyr at det sprer seg på tvers av bevegende metalloverflater for fullstendig og jevn smøring, og hvilken som helst av våre representanter kan lett demonstrere disse egenskapene når som helst.

Var lenger

Til syvende og sist er poenget at smøring er mer enn bare girolje, det handler om å ta vare på maskineriet ditt slik at det yter på sitt beste lenger. Ved å bruke litt tid på å undersøke om smøremidlene du bruker inneholder tilsetningsstoffer som vil garantere at det fungerer under hvilke som helst forhold, kan du spare tid, penger og hodepine med tiden.

Bruk av en olje som f.eks. NCHs Top Blend, som inkluderer adhesive polymere, anti-skum- og antifriksjonstilsetninger, emulgerende midler, støtreduksjon og lekkasjehemmere, vil forlenge levetiden til maskinene dine betydelig og spare deg mye arbeid. Faktisk så har vi undersøkt og bevist at tilsetningsstoffene vi har brukt i Top Blend gjør at den varer fire ganger lenger enn konkurrentene og fortsetter å fungerer i opp til rundt 8000 timer.

Så hvis smøremiddelet ditt ikke tåler varme, så fjern det fra kjøkkenet og bruk noe som ikke tar fyr.