Legionellakontroll for kjøletårn, varmt- og kaldtvannsystemer og spabassenger

Legionellakontroll er avgjørende for bedrifter som har formålsbygde vannsystemer inkludert kjøletårn,varmt- og kaldtvannsystemer og spabassenger. For å kontrollere risikoen for vekst av legionellabakterier må profesjonelle legionellatiltak iverksettes.

Utbrudd av legionærsyken oppstår på grunn av eksponering for Legionella vekst i vannsystemer som holder høy temperatur. I tillegg til systemene over må også legionellakontroll iverksettes av selskap med nøddusjer, ornamentfontener, luftfuktere og luftrensere. Hvis vannsystemet ditt har en vanntemperatur mellom 20 - 45 grader celsius, lagrer eller resirkulerer vann, sannsynligvis inneholder slam, grad eller forurensning, eller sprer innåndingsbare dråper som f.eks. en aerosol, må du kontrollere risikoen for legionella-utbrudd.

LEGIONELLAKONTROLLØSNINGER FRA NCH EUROPE

En legionellakontrolltjeneste tilbys av NCH Chem-Aqua, som har flere års erfaring på feltet. Vi tilbyr følgende tjenester for legionellakontroll:

- Legionellarisikovurdering

- Kjemikalie- og tjenestelevering for kjølesystemer

- Analytiske tjenester

- Overvåkings- og kontrollprogrammer

Med NCH Europe, lederne innen industrielle vedlikeholdsløsninger, er du i trygge hender.