Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

legionellakontroll

Legionellakontroll for kjøletårn, varmt- og kaldtvannsystemer og spabassenger

Legionellakontroll er avgjørende for bedrifter som har formålsbygde vannsystemer inkludert kjøletårn,varmt- og kaldtvannsystemer og spabassenger. For å kontrollere risikoen for vekst av legionellabakterier må profesjonelle legionellatiltak iverksettes.

Utbrudd av legionærsyken oppstår på grunn av eksponering for Legionella vekst i vannsystemer som holder høy temperatur. I tillegg til systemene over må også legionellakontroll iverksettes av selskap med nøddusjer, ornamentfontener, luftfuktere og luftrensere. Hvis vannsystemet ditt har en vanntemperatur mellom 20 - 45 grader celsius, lagrer eller resirkulerer vann, sannsynligvis inneholder slam, grad eller forurensning, eller sprer innåndingsbare dråper som f.eks. en aerosol, må du kontrollere risikoen for legionella-utbrudd.

LEGIONELLAKONTROLLØSNINGER FRA NCH EUROPE

En legionellakontrolltjeneste tilbys av NCH Chem-Aqua, som har flere års erfaring på feltet. Vi tilbyr følgende tjenester for legionellakontroll:

- Legionellarisikovurdering

- Kjemikalie- og tjenestelevering for kjølesystemer

- Analytiske tjenester

- Overvåkings- og kontrollprogrammer

Med NCH Europe, lederne innen industrielle vedlikeholdsløsninger, er du i trygge hender.

contact-our-sales-rep

HVILKEN TYPE LEGIONELLAKONTROLLTJENESTE TRENGER DU?

Reduser nedetid, øk effektiviteten og kutt kostnader. Få mer informasjon om de industrielle vedlikeholdsløsningene og -tjenestene som er tilgjengelig for deg fra NCH Europe.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.