Menu

+47 22 78 72 00

NorskNorsk

smøremiddeloppfangere

Smøremiddeloppfangere fra NCH Europe

Leter du etter en vedlikeholdsløsning for smøremiddeloppfangere for din bedrift? Høye volumer med fett, olje og smøremidler kan overvelde behandlingsfasiliteter og føre til utslipp til miljøet, blokkeringer, oppbygninger og ubehagelig lukt.

Når et betydelig lag med smøremidler har samlet seg må oppfangeren rengjøres. Hvis smøremidler kommer ned i kloakken kan det føre til en rekke problemer. Mange typer smøremidler og voks kan stivne ved lave temperaturer og danne propper i rørlinjen, slik at arbeiderne blir nødt til åpne rørlinjen etter at den har tettet seg. Derfor er det viktig å ha en vedlikeholdsløsning for smøremiddeloppfangere på plass.

SMØREMIDDELOPPFANGERE FOR EFFEKTIV AVFALLSVANNBEHANDLING

Smøremiddeloppfangere er designet for å separere og fange opp avfallssmøremidler og faste stoffer for de kommer ned i avfallsvannet. De brukes for å redusere mengden FOG som kommer inn i hovedavfallsvannsystemet.

Alle smøremiddeloppfangere består av en stor tank. Vann fra avløpet flyter inn i tanken og legger seg til ro. Faste stoffer synker til bunnen, mens lett smøremiddel flyter på toppen, slik at det klare vannet blir i midten. Vannet flyter gjennom en annen tank og slippes ut i kloakksystemet gjennom et lite rør. Mange har plater eller skjermer for å fange rester og store materialbiter mens de flyter inn i tanken.

For å stoppe blokkeringer og holde smøremiddeloppfangerne i god stand, er det viktig at riktig løsning brukes.

contact-our-sales-rep

VIL DU LÆRE MER OM VÅRE SMØREMIDDELOPPFANGERE OG VÅRE VEDLIKEHOLDSLØSNINGER FOR SMØREMIDDELOPPFANGERE?

Reduser nedetid, øk effektiviteten og kutt kostnader. Få mer informasjon om smøremiddeloppfangere og de andre industrielle vedlikeholdsløsningene og -tjenestene som er tilgjengelig for deg skreddersydde fra NCH Europe.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheter reservert. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisjoner innenfor NCH Europe.