Vårt juridiske team leverer både strategisk og taktisk støtte til virksomheten, som sikrer at NCH Europe etterkommer lovverk til enhver tid, at virksomhet bedrives med integritet og i henhold til de høyeste bedriftsstyringsregler.

Vårt spesialistteam vi sikre at vi har den rette IP-beskyttelsen for å tillate R&D-teamene å lage innovative produkter. De juridiske teamene sikrer at alle deler av NCH Europe følger reglene, og gir et rammeverk og politikk for kontraktsforpliktelser for å effektivt kunne behandle risiko og rykte, og for å sikre maks effektivitet i våre kostnader.

Vårt juridiske team dekker en rekke arbeidsoppgaver, som inkluderer gjennomgang av komplekse kommersielle kontrakter, IP og rettsaker samt ad hoc-arbeid basert på forretningsbehov.

Interessert i en mulighet hos NCH?   Bli med >>