Det sentralt plasserte Finans & Delte Tjenester-teamet har ansvar for eierstyring & selskapsledelse, finansiell rapportering, risikostyring, pengestyring, støtteplanlegging og beslutningsprosesser.

Å ha et team finansspesialister gjør at vi kan styre budsjetter, planlegge for fremtiden og fortsette å være en vellykket organisasjon som når målene sine.

Finans & Delte Tjenester-teamet tilbyr høy kvalitet, relevante og tidsriktige innspill på alle nivåer av NCH Europe. Dette departementet tilbyr varierte spesialistroller fra analyse til transaksjon.

Interessert i en mulighet hos NCH?   Bli med >>