Ikke kasser sjansen til bærekraftig vekst

Verden begynner for det meste å komme seg etter nedgangstiden. Bare i Storbritannia har BNP gått opp, arbeidsledigheten har sunket og er på sitt laveste siden 2008, og økonomien vokste med 2,8 prosent i 2014. Produksjonen begynner å merke fordelene av dette, krystallisert i en oppsving i forretninger. Men, veksten fører også med seg sine egne utfordringer, og noe som kan virke så enkelt som avfallsvannbehandling kan senke prosessen. 

En nylig studie av Research and Markets forutsa at Storbritannias næringsmiddelproduksjon og bearbeidingsindustri er klar for en vekst på tre til fire prosent, for å nå en verdi på £113.1bn innen 2018/19. Disse tallene er et bevis på økonomisk friskmelding, og vekstfrøene i produksjon kommer kun til å spire og gro i de neste årene. I tillegg til dette kommer behovet for å konstant forbedre og utvikle automasjonsprosessene, og det er liten tvil om at vi kommer til å se store resultater fra produksjonssektoren.

Selv om dette er gode nyheter for produksjonsindustriene, forbrukerne og den globale økonomien, er det viktig at denne nye vekstbølgen er bærekraftig. Med all økning i produksjon følger en uunngåelig økning i avfall, men hvis man ikke tilpasser seg de økte volumene, kan det føre til kostnader og behov for tilknyttede lisenser, noe som kan sette en stopper for et selskap.

Lisenser og gebyrer for avløpsvann

Water Industry Act 1991 styrer kassering av alt vann som brukes i produksjons-, vaskings- eller kjøleanlegg for både store og små bedrifter. Spesielt overvåkes avløpsvann fra industri- og produksjonsprosesser tett, ettersom suspenderte partikler i vann kan ha skadelige virkninger på miljø, vannveier og kloakker.

Av denne grunn er alle bedrifter som skal slippe ut avløpsvann juridisk forpliktet til å ha en lisens for å gjøre dette. samt betale et årlig gebyr, som fastsettes av kontamineringsnivået i vannet. I henhold til denne lisens plasseres det begrensninger på visse parametere som kan slippes ut i løpet av en 24-timers periode.

For å administrere påvirkningen på miljøet og tynne ut de negative effektene på kloakksystemene, begrenses også ting som organisk last, suspenderte faste stoffer og separerbare oljer og smøremidler begrenses også til spesifikke nivåer per lisens.

Disse parameterene er ikke bare avgjørende av juridiske årsaker, men det er også kostnadsimplikasjoner man må vurdere. Kostnader for avløpsvannkassering fastslås hvert år og overvåkes med jevnlige kontroller. Beløpet som selskapet betaler avgjøres av det generelle kjemiske oksygenbehovet, og de suspenderte faste partiklene i vannet. Jo høyere nivåer, jo høyere kostnader

Økt produktivitet, økt avfall

Ekstra aktivitet, uansett om det skyldes at et selskap slår sammen flere anlegg til ett, eller om det bare er mer travelt enn vanlig, kommer til å legge press på et selskaps avløpssystemer.

For eksempel kan en sjokoladeprodusent være travlere i månedene før jul og påske, på grunn av økt forbruk av sjokoladevarer. Et selskap som flytter produktiviteten fra flere anlegg til ett sentralt sted vil øke trykket på et etablert vannbehandlingssystem. Til og med en oppgradering av et automatisk system kan fremme produksjonen betraktelig, og øke avløpslasten dramatisk.

Med økte laster på vannbehandlingssystemene og anleggene er det mindre tid til å behandle suspenderte faste stoffer og andre kontaminanter før utslipp. Dette øker nivåene som blir introdusert i kloakksystemene eller miljøet. Hvis disse faktorene ikke tas med i betraktningen, vil selskaper begrense sin egen produktivitet, samt gjøre seg selv sårbare for bøter og søksmål.

Hvis man overstiger grensene for suspenderte faste partikler og potensielt skadelige materialer som er fastsatte på en avløpslisens når man slipper ut i offentlige kloakker, vil man pådra seg store bøter. Hvis en bedrift eller vannbehandlingsanlegg slipper ut direkte i miljøet og det er et brudd på avtalte nivåer, kan miljøbedrifter stenge ned driften og saksøke lovbryteren.

Bærekraftig vekst

Selv om en bedrift forutser en økning i etterspørsel av avfallsvannbehandling, er det ikke noen lett eller billig prosess å tilpasse en avløpslisens slik at man før høyere kontamineringsnivåer. Og hva om økningen er midlertidig, eller uventet? Skal man måtte si nei til potensielle ordrer?

Feil behandling av behandlingsprogrammer for avløpsvann har potensiale til å begrense veksten til en bedrift ved enten å skape barrierer for økt produksjon, eller ved å omdirigere profitt som er øremerket for investering mot relisensiering eller forbedrede vannbehandlingsfasiliteter.

Nøkkelen til å bryte gjennom disse begrensningene ligger i å kunne føre kontaminanter i avløpslaster ned på lisensierte nivåer i løpet av en kortere tidsramme. Ved NCH har vi investert en stor del forskning og utvikling i å skape teknologi som møter dette behovet.

Selv om mange behandlingsprodukter forblir sovende i mange timer etter dosering, er de levende bakteriene som leveres av BioAmp-systemene aktive fra det øyeblikk de kommer ned i vannet.

Bakteriene som brukes kan lett bryte ned komplekse karbohydrater, proteiner, dyre- og matlagringsfett, olje og smøremiddel. Dette gjør dem effektive i å fjerne fanget, nedbrytende avfall som forårsaker vond lukt, som vanligvis er et resultat av blokkering av fett, oljer og smøremidler (FOG) som tetter avløpsrørene eller fettutskillerne. Løsningen bryter også ned kontaminanter som bidrar til biologisk oksygenbehov (BOD), kjemisk oksygenbehov (COD) og suspenderte faste partikler (SS), noe som reduserer risikoen for kostnader og manglende vedlikehold.

En slik løsning, som lett kan integreres med eksisterende utstyr for avfallsvannsbehandling, og lett kan monteres på områder med lite plass, betyr at kontaminanter lett brytes ned uten å måtte bruke filtreringsteknologi, og til syvende og sist så fjerner dette bekymringene for ikke å klare å juridiske krav.

Bærekraftighet er det viktigste temaet som diskuteres av bedrifter og myndigheter nå for tiden, fra bærekraftig økonomisk gjenvinning og bærekraftig bedriftsvekst, til bærekraftig miljøbeskyttelse. Der er mange ting som kan skade en bedrifts bærekraft, men det er ikke noe behov for å la avfallsvannbehandling bli en av dem.