Dieselmotoren ble oppfunnet av Rudolf Diesel mens han tok utdanning som ingeniør i Tyskland. Rudolf ble overrasket over lite effektiv bensin- og dampmotorer var. Desinet til dieselmotoren ble patentert i 1892.

Både diesel- og bensinmotorer omgjør kjemisk energi fra drivstoffet til mekanisk energi gjennom en rekke eksplosjoner. Måten disse eksplosjonene forekommer er forskjellen på de to motorene.

I bensinmotorer er prosessen:

  1. Inntaksslaget – Drivstoff blandes med luft
  2. Kompresjonsslaget – Stempelet går opp, og blandingen komprimeres
  3. Antenningsslaget – Blandingen antennes ved hjelp av en tennplugg
  4. Eksosslaget – Stempelet går opp, og dytter eksos ut eksosrøret

I en dieselmotor er prosessen:

  1. Inntaksslaget – Inntaksventilen åpnes, luft kommer inn, og stempelet går ned
  2. Kompresjonsslaget – Stempelet går opp, luft komprimeres (varmet til i overkant av 540°C)
  3. Antenningsslaget – Drivstoff sprøytes inn (til rett tid), antennelse, stempelet går ned
  4. Eksos – Stempelet går opp, og dytter eksos ut eksosventilen

diesel-petrol-engines

Dieselmotorer har ingen tennplugg. De trenger høye kompresjonsforhold for å skape de temperaturene som trengs for at drivstoffet skal selvantenne (jo høyere cetannummer, jo bedre antennelse).

Kompresjonen er mye kraftigere i en dieselmotor (14:1 til 25:1) enn i en bensinmotor (8:1 til 12:1). Bensinmotorer bruker lavere kompersjonsforhold for å forebygge drivstoffets selvantennelse (engine knock). Høyere kompresjonsforhold gir høyere termisk effektivitet og bedre drivstofføkonomi.

What else?

Read about Common Problems with diesel fuel

Diesel fuel additives and a diesel fuel additive delivery system are essential for comprehensive fuel quality program.