Lett som bare det

3 viktige tips når du skal velge industrismøremiddel

Smøremiddel- og drivstoffinnovasjonsplattformen til den globale leverandøren av vann-, energi- og vedlikeholdsløsninger, NCH, har satt sammen et nyttig lysbilde som tar for seg tre viktige egenskaper som teknikere bør vurdere når de spesifiserer sitt industrielle smøremiddel. Lysbildet kan lastes ned fra NCH Europes lysbilde-nettsted.

Lysbildet utforsker noen vanlige bruksområder innen industrien, og ser på hverdagsproblemer som varme, friksjon, last, rust og korrosjon forårsaker for maskineriet og utstyret på alt fra lagre og motorer, til gir og verktøy.

Denne veiledningen dekker de vanlige problemene med eksisterende smøremidler og grunner til at de ikke fungerer, og forklarer også tilsetningsstoffer og funksjoner som muliggjør at et godt smøremiddel kan fungere i ekstreme forhold som f.eks. varme og kalde temperaturer, tung last, våre og dampende forhold og innendørs og utendørs miljøer.

De fleste vet at 70 prosent av mekanisk slitasje oppstår ved kaldstarter. De de fleste ikke vet er at dette kan forårsake langsiktig skade, inkludert kaldsveiser, groptæring og partikler.

Disse problemene fører igjen til skumming, oksidering og ansamling av syreholdige komponenter og slam. Ettersom rusting og korrodering er en langsom prosess, kan ineffektiv smøring av maskineri og utstyr føre til at hele anlegget stanser - ikke noe som lett kan fikses.

Vi har utviklet dette lysbildet fordi det er en viktig ressurs for å gi teknikere og anleggsledere verdifull innsikt når det gjelder å velge riktig smøremiddel for sin bruk.

Veiledningen er rettet mot sektorer som inkluderer industriautomasjon, næringsmidler, prosesskontroll og stålverk, samt generelt industriel maskineri. Lysbildet kan lastes ned fra NCH Europes lysbilde-nettsted.