Ha több információt szeretne megtudni hat üzleti platformunk (Lubricants, Maintenance, Parts Cleaning, Partsmaster, Waste Water és Water Treatment) szakkifejezéseivel kapcsolatban, kérjük olvassa el a szakkifejezések értelmezését a Glosszáriumban.

A-gloss
 • Aerob baktériumok - Baktériumok, amelyek szaporodásához oxigén/levegő szükséges.
 • Amiláz - A szénhidrátok lebontásához szükséges enzim.
A-gloss
 • Ásványolaj oldószer - Finomított vagy részben finomított kőolajból vagy földgázból nyert folyékony szénhidrogén.
 • Átütési szilárdság (más néven dielektromos átütési feszültség) – Egy szigetelő anyag elektromos árammal szembeni ellenállóképessége. Teszteléskor két fémlemezt folyadékba merítenek, majd egyre nagyobb elektromos áramot vezetnek át rajtuk. Amikor a feszültség elég nagy ahhoz, hogy „átüssön”, akkor mérik és rögzítik a feszültség értékét voltban vagy kilovoltban.
B-gloss
 • Bacillusok - Gram-negatív fakultatív anaerob baktériumok. Különösen a szennyvízkezelésben alkalmazzák a zsírok és olajok lebontására.
 • Benzinmotor - Benzinnel működő, szikragyújtású belsőégésű motor. A benzinmotor működése:
  1. Szívás – A dugattyú lefelé halad, az üzemanyag levegővel keveredik.
  2. Sűrítés – A dugattyú felfelé halad, a benzin-levegő keveréket összesűríti.
  3. Robbanás – A gyújtógyertya szikrája meggyújtja az égéstérben összesűrített benzin-levegő keveréket.
  4. Kipufogás – A dugattyú felfelé halad, kitolja maga előtt az égésterméket a kipufogócsőbe.
 • Biokémiai oxigénigény (BOI) - Oxigén mennyiség, amire az aerob baktériumoknak szüksége van ahhoz, hogy a szennyvíz szerves anyag tartalmát lebontsák.
C-gloss
 • Cetán - Színtelen, folyékony szénhidrogén. Alacsony hő hatására is könnyen meggyullad.
 • Cetánszám - A cetánszám a dízel üzemanyag öngyulladó képességének a mértékegysége. Minél magasabb a cetánszám, annál könnyebben meggyullad az üzemanyag nyomás alatt (pl. dízelmotorban).
 • Cetánszám növelők - Üzemanyag adalékok (általában szerves nitrát vegyületek), amelyek növelik az üzemanyag cetánszámát, ezzel javítva az égést.
D-gloss
 • Diszpergensek és detergensek - Adalékok, amelyek diszpergálják a nem kívánatos szennyeződéseket és tisztítják az üzemanyag vezetékeket.
 • Dízel adalékok - A dízel üzemanyag minőségének javítására szolgálnak (javítják az égést, csökkentik a szennyezőanyagokat és a károsanyag kibocsátást, növelik a kenőképességet).
 • Dízelmotor - Gázolajjal üzemelő, kompressziógyújtású belsőégésű motor. Rudolf Diesel tervezte és 1892-ben szabadalmaztatta. Az égéstérbe befecskendezett üzemanyagot a légsűrítés és nagy nyomás miatt keletkező magas hőmérséklet lobbantja be (öngyulladás) és égeti el. A dízelmotor működése:
  1. Szívás – A szívószelep nyit, a levegő hengerbe kerül, a dugattyú lefelé halad.
  2. Sűrítés – A dugattyú felfelé halad, a levegő nyomása és hőmérséklete megnő (540°C).
  3. Robbanás – A gázolaj befecskendezésre kerül (a megfelelő időben), az üzemanyag meggyullad, a dugattyú lefelé halad.
  4. Kipufogás – A dugattyú felfelé halad, a nyitott szelepen keresztül kitolja az égésterméket (kipufogógáz).
 • Dízel üzemanyag minősége - Az üzemanyag minőségét befolyásolják a kőolajfeldolgozás gyártási folyamatai. A kőolajfinomítás során a legjobb minőségű nyersolajból állítják elő a benzint, a sugárhajtómű üzemanyagot és a kerozint. A minőség földrajzi régiók szerint változik, de meg kell felelnie a szabványok előírásainak.
E-gloss
 • Emisszió (mozgó forrás: gépjárművek) - Az üzemanyagok égése kipufogógáz kibocsátáshoz vezet, amely szennyező károsanyagnak számít. A víz és a szén-dioxid nem ebbe a kategóriába tartozik, de a szénmonoxid, a nitrogénoxidok és a szénhidrogének a törvényi szabályozás hatálya alá tartoznak. Mind a hármat benzinmotorok bocsátják ki. A dízelmotorok légszennyező részecskéket is kibocsátanak (pl. PM10).
 • Emisszió (helyhez kötött forrás) - A fűtőanyagok összetétele befolyásolhatja az erőművek kén-dioxid és részecske kibocsátását. A helyi hatóságok ellenőrzik a nehéz fűtőolajok kéntartalmát az ilyen alkalmazásokban.
 • Emulgeálás - Nehezen elegyedő anyagok (pl. víz és olaj) elegyítése emulgeálószer segítségével.
 • Emulgeálószer - Olyan anyag, amely elősegíti az olaj és a víz, vagy bármely két olyan anyag keveredését, amelyek egyébként nem elegyednek.
 • Enzim - A reagensekhez képest általában kis mennyiségben alkalmazott anyag, amely módosítja és növeli a reakció sebességét anélkül, hogy a folyamat során reagálna.
 • EN590 - Európai szabvány, amely meghatározza az Európában forgalmazott (EU, Izland, Norvégia és Svájc) gépjárművekben használt dízel üzemanyag fizikai jellemzőit. Jelenleg 7% „biodízel” (azaz zsírsav-metilészter) keverését engedélyezik a „hagyományos” dízellel.
é-gloss
 • Éghető - Bármely folyadék vagy szilárd anyag, amely láng vagy szikra hatására könnyen meggyullad és ég.
F-gloss
 • Fakultatív anaerob baktériumok - Baktériumok, amelyek oxigén/levegő nélkül is szaporodnak.
 • Foszfor - Nem-fémes, szilárd kémiai elem. Vegyjele P, rendszáma 15.
 • Foszforsav - Foszfor alapú szervetlen sav. 75-85%-os vizes oldata színtelen, szagtalan, nem illékony, meglehetősen viszkózus, sűrű, de még folyékony anyag (önthető). A foszforsavat igen gyakran a következő változataiban használják: 85%-os vizes oldata vagy ortofoszforsav (H3PO4). Mivel 85%-os oldata erősen koncentrált, ezért korrozív hatású, de vizes oldata nem mérgező.
G-gloss
 • Gázátfújás - Az égés során keletkező gázok átfújása belső égésű motorok dugattyúgyűrűin. Ennek eredménye az üzemanyag hígulása, a motorolaj szennyeződése és a teljesítmény csökkenése.
 • Gyanta - Nem oldódó, nem letörölhető vékony filmréteg, amely a motorok belső alkatrészeire rakódik le. Tapadást és az egymáshoz közel levő mozgó alkatrészek meghibásodását okozhatja. Dízel motorokban lakknak nevezik.
I-gloss
 • Illékony szerves vegyületek (VOC) - Szerves vegyületek, amelyek normál hőmérsékleten és nyomáson könnyen elpárolognak (illékonyak). Színtelenek, szagtalanok. Szerves vegyületeknek nevezik, mert molekuláris szerkezetük szenet tartalmaz.
K-gloss
 • Katalizátor - 1975. óta a gépkocsik szennyezőanyag-kibocsátást ellenőrző rendszerének szerves részét képezi. Feladata, hogy a kibocsátás során keletkező káros szennyező anyagokat átalakítsa kevésbé káros anyagokká. Az oxidációs katalizátorok eltávolítják a szénhidrogént és a szénmonoxidot (CO) a kipufogó gázból, míg a katalitikus redukció csökkenti a nitrogén-oxid kibocsátását.
 • Kenőanyagok - A súrlódás és a kopás ellen alkalmazzák. Súrlódáscsökkentő filmbevonatot képeznek a mozgó felületek között.
 • Kémiai oxigénigény (KOI) - Meghatározza a szennyvíz szerves anyag tartalmát.
 • Kén - A dízel üzemanyag természetes kenőanyaga. A kén-oxid gázok (SOx) kibocsátásának elkerülése érdekében azonban az EK direktíva legfeljebb 10 ppm kéntartalmat engedélyez a dízel üzemanyagokban.
 • Kipufogógáz visszavezető rendszer (EGR) - Csökkenti a nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátását. Vegyíti a kipufogó gáz egy részét a beszívott levegővel egy szelepen keresztül. Ez csökkenti a szükséges oxigén mennyiségét, ami alacsonyabb égési hőmérsékletet eredményez, ezzel csökkentve a nitrogén-oxidok képződését. A legtöbb kipufogógáz visszavezető rendszerben a kipufogógázt előbb le is hűtik.
 • Klórozott/Fluorozott oldószerek - Ásványolaj származékok, amelyek klór- vagy fluortartalmuk következtében kevésbé vagy egyáltalán nem tűzveszélyesek.
 • Koksz maradvány - Elszenesedett anyag, amely az olajok kontrollált körülmények közötti, nagyon magas hőmérsékleten történő égése után marad.
 • Korróziós inhibitorok - Adalékanyagok, amelyek védik a fémfelületeket a víz és egyéb szennyezőanyagok által okozott kémiai hatástól.
 • Közös nyomócsöves befecskendező rendszer - Nagynyomású szivattyú, amely az üzemanyagot egy közös nyomócsöves rendszerbe (üreges tengely) adagolja. Ez tárolja, majd egy számítógép által vezérelt elektronikus befecskendező rendszeren keresztül pontos mennyiségeket juttat az égéstérbe, 1 700 bár nyomáson. Az utóbbiak függetlenek a motor sebességétől és terhelésétől.
L-gloss
 • Lebegőanyagok - Kisméretű szilárd részecskék a szennyvízben szuszpendálva. A víz minőségét jelzik. A lebegőanyagok eltávolítása általában ülepítés és/vagy vízszűrők segítségével történik. Ezt fertőtlenítés követi, hogy az összes maradék lebegőanyagot hatástalanítsák.
 • Lerakódások a motorban - Olajiszap, gyanta és széntartalmú maradványok folyamatos felhalmozódása az el nem égett vagy részben elégett üzemanyag átfújása, vagy a forgattyúsház kenőanyagainak részleges bomlása következtében. Ehhez hozzájárul a kondenzációs víz, az üzemanyag vagy a kenőolaj adalékok széntartalmú maradványai, valamint a por és a fémrészecskék.
 • Lipáz - Enzim, amely közreműködik a zsírok és olajok lebontásában.
 • Lobbanáspont - Az a legalacsonyabb hőmérséklet (Celsius fok °C), amelynél egy oldószer gyújtóforrás hatására belobban.
N-gloss
 • Nem tűzveszélyes - Olyan anyagok, amelyek nem táplálják az égést. Számos betiltott fluortartalmú és klórozott oldószer nem volt tűzveszélyes. Ma már egyre több és több tisztítószer gyúlékony vagy tűzveszélyes besorolású.
 • Nitrogén - Kétatomos molekulájú kémiai elem, rendszáma hét. Szobahőmérsékleten színtelen, szagtalan gáz.
 • Nitrogén oxidok (NOx, NxO) - Különböző arányú nitrogénből és oxigénből álló vegyületek összefoglaló neve, pl. nitrogén-monoxid (NO), nitrogén-dioxid (NO2), dinitrogén-oxid (N2O).
O-gloss
 • Oktánszám - Az oktánszám a benzin üzemanyag teljesítményére vonatkozó mérőszám. Minél magasabb az oktánszám, annál több nyomást tűr el az üzemanyag, mielőtt meggyulladna (szikra nélkül). Tágabb értelemben, a magasabb oktánszámmal rendelkező üzemanyagokat használják a nagy teljesítményű benzinmotorokban, amelyek nagyobb sűrítési arányokat igényelnek.
 • Olajterelő lemez/Gát - Fizikai akadály egy zsírcsapdában, amely elősegíti a szilárd zsiradékok és a víz szétválasztását.
 • Oldott oxigén - A vízben oldott oxigén mennyisége, amely elősegíti a baktériumok szaporodását.
 • Oldószerbázisú zsírtalanítók - Olyan zsírtalanítók, amelyek több mint 50%-ban ásványolaj származékot vagy terpént tartalmaznak.
ö-gloss
 • Összes lebegőanyag tartalom (TSS) - A szennyvízben szuszpendált összes szilárd anyag mennyisége. Ezek a részecskék általában szabad szemmel nem láthatók.
P-gloss
 • Párolgás - A folyékony halmazállapotból gőzfázisba való átmenet sebessége. Alacsony lobbanáspontú vagy nagyon gyúlékony oldószerek rendszerint gyorsan elpárolognak.
 • Penetráló anyagok - Adalékanyagok, amelyek áthatolnak a zsíron és a szennyeződéseken, hogy elősegítsék a tisztítást vagy a kenést.
 • Porlasztó anyagok - Adalékok, amelyek csökkentik az üzemanyag felületi feszültségét, ezzel elősegítve az apró cseppekké való porlasztását. Javítják az égést és csökkentik az emissziót.
 • Proteáz - A fehérjék lebontásában közreműködő enzim.
 • Pseudomonas - Baktérium, amely spórát nem képez és vegetatív sejtek útján szaporodik.
R-gloss
 • Részecskeszűrő (DPF) - A dízel részecskeszűrő célja a koromrészecskék eltávolítása a kipufogógázból. Általában passzív módon regenerálódik, amikor a kipufogási hőmérséklet elég magas ahhoz, hogy elégesse a lerakódott korom részecskéket.
S-gloss
 • Sósav - Kémiai vegyület, a hidrogén-klorid gáz vizes oldata. Erős sav, a gyomorsav fő alkotó eleme. Számos ipari eljárásban alkalmazzák. Nagyon korrozív folyadék.
 • Spóra - A bacillus spóra egy alvó, nyugalmi állapotban levő sejt, burokszerű tokban.
Sz-gloss
 • Szelektív katalitikus redukció (SCR) - A nitrogén-oxidokat (NOx) egy katalizátor és egy vegyi anyag segítségével átalakítja nitrogénné (N2) és vízzé. Ez a vegyi anyag rendszerint az AdBlue nevű termék (a karbamid vizes oldata), amit befecskendeznek a kipufogó gázba, ahol a katalizátor hatására ammónia keletkezik, majd az ammónia átalakítja a nitrogén-oxidokat nitrogénné (N2) és vízzé.
 • Szerves anyagok - Olyan anyagok, amelyek elhalt organizmusokból származnak, képesek lebomlani vagy a bomlási folyamat termékei, vagy olyan anyagok, amelyek szerves (széntartalmú) vegyületekből állnak.
 • Szerves oldószer extrakt, zsírok és olajok (FOG) - A szennyvízben levő zsírok és olajok koncentrációja. Az ügyfelek számára ez jelenti az egyik legnagyobb problémát (zsírcsapdák).
 • Szerves oldószerek - Szénhidrogének vagy klórozott vegyületek, amelyek képesek a teljes elpárolgásra. Olyan anyagok, amely képesek feloldani egy másik anyagot, diszperz keveréket létrehozva.
 • Szippantás - Egy zsírfogó tartalmának (víz, megszilárdult zsiradékok, szilárd anyagok) átszivattyúzása egy tartálykocsiba.
 • Szulfaminsav - Más néven amidoszulfonsav. Színtelen, vízoldható molekuláris vegyület. Alkalmazása széleskörű. A következő vegyületek sorába tartozik: H2SO4 (kénsav), H3NSO3 (szulfaminsav), H4N2SO2 (kénsav-diamid).
T-gloss
 • Terpének - Természetes eredetű vegyületek, amelyek a legtöbb esszenciális olajban és növényi gyantában megtalálhatók. Az iparban a terpént a citrusfélék héjából és fenyőkből vonják ki.
 • Tisztítószerek - Fellazítják és eltávolítják a lerakódásokat.
 • Turbómotor - Turbófeltöltővel felszerelt dízelmotor. A turbófeltöltő összesűríti a levegőt, így több levegőt és üzemanyagot présel a hengerbe és nagyobb teljesítményt ér el. Gyakori a modern személyautók és tehergépkocsik dízelmotorjaiban, abból a célból, hogy egy hasonló kapacitású motorhoz képest nagyobb teljesítményt, kevesebb károsanyag kibocsátást és jobb hatékonyságot érjenek el.
 • Tűzveszélyes - Olyan anyagok, amelyek táplálják az égést. A termékek címkézése szempontjából a 38°C alatti lobbanáspontú anyagok tűzveszélyesek. A tűzveszélyes folyadékok szikra vagy elektromos kisülés hatására belobbannak.
V-gloss
 • Vegetatív sejt - Baktériumsejt, amely képes önállóan aktívan szaporodni.
 • Vizes bázisú zsírtalanítók - 50% víztartalmú zsírtalanítók.
 • Vízmentesítő anyagok - Adalékanyagok, amelyek elválasztják a vizet és a tartály aljára nyomják, ezzel csökkentik a szűrők eldugulását télen a jégképződés miatt.
zs-gloss
 • Zsírcsapdák - Beltéri: általában a föld felett vagy alatt helyezik el. A zsírcsapda olyan eszköz, amelyet arra terveztek, hogy felfogja és szétválassza a zsírokat és az ételmaradványokat az ipari konyhákból kifolyó szennyvízben.
 • Zsírfogók - Kültéri: általában a föld alatt helyezik el. Feladatuk a zsírok és szilárd anyagok mechanikai szétválasztása a szennyvíztől. Ez általában a végső ponton történik, mielőtt a szennyvizet továbbítanák a kommunális csatornába.
 • Zsírsavak - A zsírok lebomlásakor keletkező savak. Ezek a savak vízben rosszul oldódnak, a legtöbb sejt felhasználja őket energiaforrásként.
 • Zsírsav-metilészter (FAME) - Növényi és állati eredetű olajok vagy zsírok illetve zsírsavak metanollal való katalitikus reakciója során keletkezik. Fizikai jellemzői a hagyományos dízelhez hasonlóak, nem toxikus és biológiailag lebontható. A biodízel fő komponensei zsírsav-metilészterek.