Η NCH υπάρχει λόγω των πελατών της.

Η NCH αναπτύσσει και εξελίσσει ένα άμεσο δίκτυο πωλήσεων για να ενισχύσει τις προσωπικές σχέσεις, τη κατανόηση των αναγκών των πελατών της και να οδηγηθεί στη διείσδυση της αγοράς.

Στην NCH Ευρώπης παρέχουμε τους πελάτες μας με κατανόηση για τα προϊόντα μας & τις λύσεις μας και εφαρμογές τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι των πωλήσεων, υποστηριζόμενοι από ένα εκτεταμένο δίκτυο χημικών, ειδικών τεχνικών και έρευνας και ανάπτυξης, βρίσκονται σε θέση να εντοπίσουν τις απαιτήσεις των πελατών και να προτείνουν τις σωστές λύσεις.

Οι πελάτες ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της NCH. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεών μας θα αφιερώσουν χρόνο για να ακούσουν προσεκτικά τις απαιτήσεις σας, ώστε να σας προτείνουν μια λύση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.