Λύσεις για επισκεύες σωληνώσεων από την NCH Partsmaster

Η επισκεύη των σωληνώσεων είναι σημαντική για τη μειώση των διακοπών των εργασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας για την επιχείρηση σας. Τα συστήματα των σωληνώσεων είναι σημαντικά για τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια:προστατέψτε τις δικές σας με τις αξιόπιστες λύσεις για την επισκεύη των σωληνώσεων NCH Partsmaster. Τα ειδικά προϊόντα επισκεύης σωληνώσεων παρέχουν γρήγορες, αποτελεσματικές από άποψη κόστους λύσεις στις διαρροές ή στις κατεστραμένες σωληνώσεις.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τα συστήματα σωληνώσεων βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα κτίρια στο τομέα της φιλοξενίας και της βιομηχανίας. Χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν ένα εύρος ουσιών συμπεριλαμβανομένων των:ατμού,νερού,λαδιού και ενός εύρους χημικών διαλυμάτων.

Διαρροές ή κατεστραμένες σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσουν ώρες διακοπών και χαμένης παραγωγής, κοστίζοντας στους πελάτες χιλίαδες σε απώλεια εσόδων. Η NCH Partsmaster διασφαλίζει ότι οι κατεστραμένες σωληνώσεις θα επιστρέψουν στη φυσιολογική τους λειτουργία με τις ελάχιστες δυνατές διακοπές,προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση στους πελάτες μας.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων επισκεύης σωληνώσεων από την NCH Partsmaster προσφέρει εύκολες λύσεις για τη επιδιόρθωση των περισσότερων κατεστραμένων σωληνώσεων ή διαρροών και περιλαμβάνει:

  • Εποξικό στόκο για σφράγιση και γέμισμα εύκολο στην εφαρμογή
  • Γάζες που ενεργοποιούνται με το νερό για την ενίσχυση και τη προστασία των σωληνώσεων
  • Ταινίες αυτοσυνένωσης για τη σφράγιση σωληνώσεων υπό πίεση.

Όλες οι λύσεις επισκεύης σωληνώσεων που είναι διαθέσιμες από την NCH Partsmaster συμπληρώνουν η μια την άλλη, επιτρέποντας μια ακριβή συλλογή των προίόντων για τη κάλυψη του ευρύτερου δυνατού πεδίου εφαρμογής.