Λιποπαγίδες από την NCH Ευρώπης

Ψάχνετε για μια λύση συντήρησης των λιποπαγίδων για την επιχείρηση σας? Υψηλά επίπεδα λίπους,λδιών και γράσου μπορεί να ξεπεράσουν τη δυναμική των εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα την απόρριψη στο περιβάλλον,στα μπλοκαρίσματα,στα φραξίματα και στις δυσοσμίες.

Όταν ένα σημαντικό στρώμα γράσου έχει συγκεντρωθεί στη λιποπαγίδα πρέπει να καθαριστεί. Εάν το γράσο διαφύγει στην αποχέτυση,μπορεί να προκαλέσει έναν αριθμό προβλημάτων. Πολλοί τύποι γράσων και κεριού μπορούν να στερεοποιηθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και να δημιουργήσουν φραξίματα στις γραμμές,αναγκάζοντας τους εργάτες να καθαρίσουν τη γραμμή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά αφού ξεκινήσει να φράζει. Είναι παρόλα αυτά σημαντικό να έχετε μια λύση συντήρησης των αποχετεύσεων στην εγκατάσταση σας.

ΛΙΠΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Οι λιποπαγίδες είναι σχεδιασμένες να διαχωρίζουν και συγκρατούν τα λίπη και τα στερεά πριν να εισέλθουν στο λύμα. Χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τη ποσότητα των FOG που εισέρχεται στο κύριο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.

Όλες οι λιποπαγίδες αποτελούνται από μια μεγάλη δεξαμενή.Το νερό από την αποχέτευση ρέει μέσα στη δεξαμενή και εγκαθίσταται. Τα στρεά βυθίζονται στο πυθμένα,ενώ τα ελαφριά γράσα επιπλέουν στην επιφάνεια,αφήνωντας καθαρό νερό στη μέση. Το νερό ρέει μέσω μιας δεύτερης δεξαμενής και απορρίπτεται στο αποχετευτικό σύστημα μέσω ενός μικρού σωλήνα. Πολλά έχουν φράγματα ή φίλτρα για να παγιδεύουν τα κατάλοιπα και μεγάλα κομμάτια υλικών καθώς ρέουν μέσα στη δεξαμενή.

Για να σταματήσετε τα μπλοκαρίσματα και να διατηρήσετε τις λιποπαγίδες στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας,είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται η σωστή λύση.