Η ομάδα HR αποτελείται από γενικούς και ειδικούς συμβούλους που εργάζονται σε συνεργασία με την οργάνωση σε όλη την Ευρώπη για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι μας βρίσκονται στη καλύτερη θέση για να παραδώσει την επιχειρηματική στρατηγική.

Ως μέρος της ομάδας που θα συμμετέχει στην παράδοση και την εξελισσόμενη στρατηγική διαχείρισης ταλέντων μας και συμβάλλοντας στην υψηλή κουλτούρα των επιδόσεων μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα πάντα, από συμμετοχή στον οργανωτικό σχεδιασμό, την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της δέσμευσης των εργαζομένων, την ανταμοιβή και αναγνώριση, την καθοδήγηση και κατάρτιση, τη στελέχωση υψηλού επιπέδου ταλέντων για να παρέχουν την καθημερινή καθοδήγηση.

Ο απώτερος στόχος της ομάδας HR σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι να υποστηρίξει την επιχείρηση στην προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας καθώς χτίζουμε την τεχνική ηγεσία και την ικανότητα μας για το μέλλον.

Ποια ευκαιρία καριέρας σας ενδιαφέρει στην NCH?   Ακολουθήστε μας >>