Η Οικονομικές & Επιμέρους Υπηρεσίες που βρίσκονται στα κεντρικά έχουν την ευθύνη για την εταιρική διακυβέρνηση, χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση των διαθεσίμων, το σχεδιασμό στήριξης των επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων.

Έχοντας μια ομάδα ειδικών οικονομολόγων επιτρέπεται στην επιχείρησή μας η διαχείριση των προϋπολογισμών, τα σχέδια για το μέλλον και η συνέχεια μιας επιτυχημένης διοργάνωσης για επίτευξη των στόχων μας και τους επιχειρηματικών σκοπών μας.

Η Οικονομικές & Επιμέρους Υπηρεσίες παρέχουν υψηλής ποιότητας, σχετικές και έγκαιρες εισροές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα σε ολόκληρη την NCH Ευρώπης. Αυτό το τμήμα προσφέρει ποικίλους και εξειδικευμένους ρόλους που κυμαίνονται από την αναλύση στη συναλλαγής.

Ποια ευκαιρία καριέρας σας ενδιαφέρει στην NCH?   Ακολουθήστε μας >>