Ο Steve Martin είναι ο Υπεύθυνος των προγραμμάτων στο τομέα των λυμάτων και των βιολογικών. Διαθέτει μια εμπειρία 35 χρόνων στο τομέα των τροφίμων και ποτών και στο τομέα των αναψυκτικών και εργάζεται στην NCH Ευρώπης εδώ και 11 χρόνια. Στο μέλλον, Ο Steve προβλέπει ένα αυξημένο ενδιαφέρον των πελατών στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και εργάζεται με τη πλατφόρμα για να αναπτύξει προϊόντα επεξεργασίας λυμάτων φιλικά προς το περιβάλλον.

Δείτε το προφίλ