Toimimme BICEP-arvojen mukaisesti

Business Minded - Liiketoiminta-ajattelu

Ymmärrämme liiketoimintamme ja alamme kaikki näkökohdat, seuraamme tekniikan ja asiakkaiden tarpeiden trendejä, tunnistamme markkinoiden monimuotoisuuden, huomaamme mahdollisuudet, olemme innovatiivisia, teemme hyviä päätöksiä ja ajattelemme laajasti!

Integrity - Rehellisyys

Toimimme rehellisesti kaikissa tilanteissa – asiakkaiden, toimittajien ja päivittäin kohtaamiemme ihmisten kanssa. Osallistumme ja tarjoamme ideoita tai näkemyksiä myönteisellä ja rakentavalla tavalla.

Customer Focused - Asiakaskeskeisyys

Meille on kunnia myydä innovatiivisia, huippulaadukkaita ja tehokkaita tuotteita/ratkaisuja, koska ymmärrämme asiakkaidemme toimintoja ja tarpeita, ja lisäksi pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme.

Effective - Tehokkuus

Toimimme ripeästi ja tarmokkaasti. Menestyksemme perustuu tavoitteideme saavuttamiseen tai ylittämiseen, mikä pohjautuu erinomaiseen viestintäkulttuuriin sekä toimintatapaan, johon yllätykset eivät kuulu.

People Oriented - Ihmislähtöisyys

Välitämme ihmisistä ja kannustamme johtajia osallistumaan ja motivoimaan työryhmiään sekä luomaan yhteishenkeä. Tuemme inspiroivaa työympäristöä olemalla helposti saavutettavia, hyödyntämällä ihmissuhdetaitojamme ja kehittämällä osaamistamme.

 

our-culture

KULTTUURIMME

NCH Europen suorituskulttuuri luo menestymistä tukevan ympäristön, joka auttaa henkilökuntaamme saavuttamaan tavoitteensa ja yhtiötä jatkamaan kestävää ja laadukasta kasvua.

our-values

ARVOMME

BICEP-arvot toimivat kompassina matkallamme. Niiden avulla pyrimme kehittymään niin hyviksi kuin mahdollista sekä osoittamaan vahvuutemme ratkaisujemme kautta.