Bakteereita yliopistolla – pitäisikö huolestua?

NCH Europen FreeFlow-bakteerijärjestelmä puhdistaa jätevettä

Puhtautta ei yleensä yhdistetä yliopistoelämään. Jos olet joskus vieraillut opiskelijoiden asuntolassa tiedät, että opiskelut ja hauskanpito menevät siivoamisen edelle. Yliopistoilla on kuitenkin lain asettama velvoite huolehtia tuottamastaan jätevedestä. Yliopistokampusten kasvava määrä tekee jätevedenkäsittelystä melkoisen taakan. Toimitusjohtaja Bernard Daymon veden, energian ja kunnossapidon ratkaisuja tarjoavasta NCH Europesta kertoo asiasta tarkemmin.

On monia syitä, miksi yliopistojen jätevedenkäsittely on tärkeää. Tämän päivän yliopistokampukset alkavat olla pienten kylien kokoisia yhteisöjä opiskelija-asuntoloineen, luentosaleineen, kirjastoineen ja ruokaloineen, ja ne tuottavat siten myös pienen kylän verran jätevettä. Jäteveden käsittelyyn liittyy aina omat haasteensa erityisesti siellä, missä sen ohessa muodostuu rasva- ja öljyjätettä. Ne voivat jäädä viemäreihin ja putkistoon, jossa ne alkavat haista kaikkien harmiksi.

Epämiellyttävien hajujen lisäksi jätevedellä on myös suora taloudellinen vaikutus. Koska yliopistotkaan eivät välty leikkauksilta, on pienenevää määrärahaa järjetöntä käyttää huonosta jätevedenkäsittelystä seuraavien sakkojen maksamiseen. Yritykset ostavat vuosittain lisenssin, joka määrittelee yleiseen viemäriverkostoon laskettavan jäteveden sisältämien epäpuhtauksien määrän. Mikäli epäpuhtaudet ylittävät lisenssin myöntämän määrän, on seurauksena lisämaksu, jonka laitokset ja yritykset mielellään valttäisivät.

Kampusten asettamien haasteiden vuoksi tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Yliopistoalueiden käytössä saattaa esimerkiksi olla päiviä, jolloin alueella liikkuu moninkertainen määrä ihmisiä tavanomaiseen päivään verrattuna esimerkiksi erilaisten opiskelijatapahtumien tai vaikkapa konferenssien seurauksena. Jäteveden käsittelyn tulisi kyetä vastaamaan näihin käyttöhuippuihin, joten jätevesijärjestelmän tulee toimia nopeasti ja joustavasti.

Jätteen puhdistamisessa tulee ensimmäisenä mieleen bakteerit. Uudet, aktiivisten bakteerien toimintaan perustuvat ratkaisut, kuten NCH Europen FreeFlow – ja BioAmp –järjestelmät, puhdistavat jäteveden epäpuhtauksia. Niiden bakteerit toimivat aktiivisesti siitä hetkestä alkaen, kun ne lisätään järjestelmään. Tämä tarkoittaa, että ne ovat heti tehokkaita ja pystyvät siten vastaamaan erinomaisesti kysyntäpiikkeihin.

NCH Europe tarjoaa erityyppisiä bakteerijärjestelmiä erilaisiin käyttötarkoituksiin. FreeFlow 50 on annostelumekanismi FreeFlow –nesteelle. Se on biologinen liuos, joka sisältää kymmentä erilaista elintarviketurvallista bakteerikantaa, jotka puhdistavat turvallisesti orgaanista jätettä. Automaattinen annosteluominaisuus tekee järjestelmästä paitsi kustannustehokkaamman, myös minimoi inhimillisen virheen mahdollisuuden, joka voi syntyä väärästä annostelusta ja johtaa sakkoihin. FreeFlow 100 on paljon vahvempi ratkaisu, joka sisältää ravintoliuosta ja biologisia ominaisuuksia, jotka lisäävät bakteerien kasvua ja suorituskykyä auttamaan erityisesti rasvojen ja öljyjen sekä orgaanisen jätteen pilkkomisessa.

Opiskelija-asunnon keittiölle ja yliopiston jätevesijärjestelmälle on yhteistä se, että molemmat ovat suotuisia paikkoja bakteerien lisääntymiselle. NCH Europen bakteerit ovat kuitenkin hyödyllisiä. On tärkeää, että yliopistoilla on tehokkaat järjestelmät jäteveden käsittelyyn erityisesti käyttöhuippujen aikana, jotta vältyttäisiin ikäviltä hajiulta sekä kalliilta sakoilta. Kuka olisi arvannut, että bakteerit voivat olla näinkin hyödyllisiä!