Ketterä oppiminen rekrytoinnissa

Miten löydetään parhaat tekijät?

Ihmisillä on vaistonvarainen pelko tuntemattomia asioita kohtaan. Kun emme ymmärrä jotakin tai emme tiedä, miten siihen tulee reagoida, saattaa se aiheuttaa meissä levottomuutta tai stressiä. Sama pelko ajoi muinaiset esi-isämme keksimään tulen antamaan turvaa pimeydessä vaanivilta vaaroilta. - Tämä on hyvä esimerkki ketterästä oppimisesta, kertoo NCH Europen henkilöstöjohtaja Cat Whitford ja tarkastelee ajattelua käsitteen taustalla.

Nopeatempoisessa toimintaympäristössä toimivissa yrityksissä on sisäsyntyinen tarve totuttaa henkilöstö sopeutumaan muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti säilyttääkseen toimintakykynsä muuttuvassa ympäristössä. Tästä mentaliteetista on hyötyä yrityksille, mutta se on myös vahva tekijä yksittäisen työntekijän ammatilliselle menestymiselle.

Nopea sopeutuminen muodostaa pohjan ketterälle oppimiselle. Käsitteellä tarkoitetaan yksilön, tiimin tai koko organisaation kykyä oppia nopeasti uutta ja soveltaa sitä käytännössä.

Ketterän oppimisen soveltaminen myös rekrytointiprosesseihin on tärkeää, sillä se antaa yrityksille mahdollisuuden saada palvelukseensa oikeita henkilöitä. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että yksilön kiinnostuksen kohteita ja persoonallisuutta tarkastellaan yhdessä tämän osaamisen ja työkokemuksen kanssa. Tämä auttaa oikean kandidaatin valitsemisessa ja antaa myös arvokasta tietoa heidän kyvyistään ja kiinnostuksen kohteista sekä siitä, miten he lähestyvät erilaisia tehtäviä.

Jos esimerkiksi huoltoyhtiön myyntitiimiin haetaan vahvistusta, ei hakijoiden arviointi pelkän myyntikokemuksen perusteella välttämättä kerro heidän kyvystään suoriutua juuri kyseisessä tehtävässä. Myyntikokemus on luonnollisesti eduksi, mutta se ei yksistään riitä mikäli hakijalla ei ole halua oppia ymmärtämään tuotteita ja palveluita, tai koko alaa syvemmin.

Sen sijaan jos haastattelussa selviäisi, että hakijoilla on tapana vaikkapa korjata autoja tai moottoripyöriä vapaa-ajallaan, tai että he muuten olisivat käytännönläheisiä tee-se-itse –ihmisiä, olisi heidän todennäköisesti myös helpompaa ymmärtää ja esitellä monimutkaisia teknisiä tuotteita.

Me NCH Europella olemme ylpeä siitä, että innovatiiviset ratkaisumme ravistelevat markkinoita ja siitä, että myyntitiimimme ovat hyvin koulutettuja ja osaavia. Koska monet teknologioistamme ovat ainutlaatuisia, tähän pääseminen on edellyttänyt sellaisten ihmisten rekrytoimista, jotka ovat sekä vastaanottavaisia tekniselle tiedolle että joilla on kyky kehittää sen pohjalta uutta tietoa. Hakijakandidaatteja kannattaakin tarkastella yksilöinä pelkkien tulosten ja työkokemuksen sijaan, jotta voidaan arvioida, miten heidän taitonsa ja kykynsä sopivat juuri meidän toimialallemme.

Esi-isiemme henkinen ketteryys ei pelkästään auttanut heitä kehittämään ratkaisua omiin pelkoihinsa, vaan loi perustan koko tulevalle kehitykselle ja menestykselle. Ketterä oppiminen ei tarkoita, että jokaisen tulisi pystyä keksimään tulenteko. Se tarkoittaa, että yritysten on löydettävä palvelukseensa edelläkävijät kertomaan, miten ja mihin tulta voitaisiin käyttää.