Pinnoituspulmat

Ennalta ehkäisevä puolustus on paras hyökkäys taistelussa ruostetta vastaan

Jälkiviisaus on sekä siunaus että kirous. On aina hyvä ymmärtää, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, kun jotakin menee pieleen. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole vielä silloin, kun käsillä oleva ongelma on ratkaistava. Tilanne on tavallinen erityisesti kunnossapitoalalla, jossa huomattava osa ajasta kuluu ruosteen ja korroosion vastaiseen taisteluun – työhön, jonka voisi välttää muutamalla ennakoivalla toimenpiteellä. Johtaja Peter Crossen, joka vastaa NCH Europe:n kunnossapitoratkaisuista, selittää miten.

Monissa yrityksissä ajatellaan, että ruosteen syntymistä ei voi välttää. Se nähdään väistämättömänä osana tuotantolaitoksen toimintaa, joka näyttäytyy vähitellen lisääntyvänä ruosteena laitteiston pinnoilla tai korroosiona kemialliallisten laitosten putkistossa. Vasta siinä vaiheessa, kun ruoste alkaa haitata tuotantoa, aletaan miettiä miten siitä päästäisiin eroon.

Tällainen reaktiivinen lähestymistapa pitää sisällään riskin: kun käsittelyä lykätään tarpeeksi kauan, tullaan helposti ohittaneeksi piste, jolloin käsittely ei enää auta vaan laitteisto on uusittava. Tämän seurauksena ruosteenpoiston ja -korjauksen kustannukset kohoavat maailmanlaajuisesti huikeaan 2,2 biljoonaan USA:n dollariin, kertoo George F. Hayes World Corrosion Organisation –järjestöstä. Suuri osa näistä kustannuksista olisi kuitenkin vältetävissä korroosiota ehkäisevillä, ennakoivilla toimenpiteillä.

Kuuluu kalustoon

On ymmärrettävää, ettei suurta osaa tehtaissa olevasta ruosteesta havaita ennen kuin on myöhäistä. Läpikotaisia tarkastuksia saattaa olla hankalaa tehdä säännöllisesti, ja kokeneimmiltakin teknikoilta saattaa jäädä riskikohtia huomaamatta. Mikäli ruoste ei näy päällepäin, sen kehittymistä on vaikea huomata.

Me ihmiset totumme ympäristöömme ajan kanssa ja hyväksymme siinä tapahtuvat muutokset, mikäli ne tapahtuvat riittävän hitaasti. Kun ruoste levittäytyy vähitellen tuotantolaitoksen putkistoon tai kun korroosio alkaa kertyä ketjuihin, jäävät ne usein huomiotta siihen asti, kunnes putki tukkeutuu tai ketju murtuu.

Tämän vuoksi NCH tekee selvityksiä tuotantolaitoksissa tunnistaakseen potentiaaliset riskit ja huomaamattomasti kasvavat ruostekertymät. Selvitykset auttavat meitä myös tarjoamaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaan mahdollisen ratkaisun ongelman voittamiseksi.

Olisi helppoa tarjota asiakkaalle yksinkertaisesti ruosteenpoistoainetta ja poistua paikalta, mutta tosiasiassa voimme tehdä paljon muutakin kestävän korroosiosuojauksen eteen. Ruosteen poistaminen laitteiston pinnoilta korjaa välittömän ongelman, mutta saattaa samalla luoda lyhyen aikavälin toimintatavan, joka tulee käyttäjälleen kalliiksi. Kunnossapitotyöstä tulisi tällöin loputtomasti jatkuva taistelu jo ilmenneen ruosteen poistamiseksi.

Tämän noidankehän välttämiseksi suosittelemme huoltoteknikoita panostamaan kunnossapitoratkaisuun, joka estää korroosiota levittäytymään pinnoille. Sota ruostetta vastaan voitetaan parhaiten estämällä sen syntyminen jo alkutekijöissään.

NCH on kehittänyt kattavan käsittelyohjelman, joka käy ruosteen kimppuun kolmiteräisellä aseella. Se esikäsittelee, kapseloi ja irrottaa sekä pinnoittaa ruosteen tarjoten tuotantolaitoksille pitkäkestoisen korroosiosuojan.

Ratkaisu kolmella askeleella

Oikeiden tuotteiden käyttäminen oikealla tavalla sekä huoltovälien säännöllisyys tekevät ruosteenhallinnasta yksinkertaisen ja suoraviivaisen prosessin. Irtonaisen pintaruosteen poistamisen jälkeen kannattaa käyttää teollista rasvanpoistoainetta eliminoimaan korroosionaiheuttajat, jotta jatkokäsittely ei olisi turhaa. Tämä esikäsittelyvaiheen tärkeyttä on syytä erityisesti korostaa.

Varsinaiset ruosteenpoistotuotteet tulevat mukaan käsittelyyn sen toisessa vaiheessa. Vaikkakin irtoruosteesta on päästy eroon, pinnan alla oleva korroosio on edelleenkin riski metallin rakenteelle. Tehokkaalla ruosteenkäsittelyaineella korroosion voi kuitenkin estää.

Ruosteen palaamisen estämiseksi on olennaista, että pintaa huolletaan tuotteella, joka kykenee estämään kosteuden tunkeutumisen siihen ja estämään korroosiota. Muussa tapauksessa huoltoteknikot huomaavat kamppailevansa saman asian kanssa yhä uudelleen. Jopa kaikkein alttein pinta voidaan suojata korroosiolta käsittelemällä se joko väliaikaisella tai pysyvällä suojapinnoitteella ruosteen poistamisen jälkeen.

Kolmivaiheisen ruosteenhallintaohjelman noudattaminen voi olla haastavaa. Sen vuoksi on tärkeää löytää ruosteenestoon kehitettyjä tuotteita, jotka eivät pelkästään kestä vaikeita olosuhteita, vaan lisäksi suojaavat pintoja niin pitkään kuin mahdollista.

Tähän tarkoitukseen on kehitty erityisesti pitkävaikutteinen Salvage 2+, jossa hartsipohjainen epoksi sekoitetaan pieniin alumiini- ja lasihiutaleisiin. Sen kestävässä koostumuksessa yhdistyy kapselointi- sekä suojausvaihe. Tuotteen voi levittää suoraan ruostuneelle pinnalle kapseloimaan ja pysäyttämään ruosteen.

Salvage 2+ on saavuttanut suolasumutestissä 3000 tunnin kestävyyden ennen ensimmäisten korroosiomerkkien ilmestymistä, mikä on kuusi kertaa niin pitkään kuin useilla markkinoilla tällä hetkellä myynnissä olevilla pinnoitustuotteilla. Tämä ilmentää hyvin tuotteen kestävyyttä vaikeissa olosuhteissa, jotka nopeuttavat ruosteen ilmenemistä.

Jälkiviisaus voi siis olla sekä siunaus että kirous, mutta omaksuessasi ruosteen kolmivaiheisen hallintaprosessin, on menneiden muisteleminen sinulle aina positiivinen kokemus.