Anna auringon paistaa

Opas aurinkopaneelien pitämiseen puhtaina ja toimintakykyisinä

Yksi vuoden 2015 Pariisin ilmastokokouksen (COP21) tuloksista oli maiden yhteinen sitoutuminen uudistuvien energiamuotojen käytön lisääminen planeettamme kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Aurinkovoima on yksi luotettavimmista energianlähteistä, ja useat Euroopan maat ovat tehneet suunnitelmia ja aloitteita tukeakseen yrityksiä aurinkopaneelien asentamiseksi. Jotta paneelit kuitenkin kestäisivät mahdollisimman pitkään, on ne pidettävä puhtaina ja toimintakykyisinä. Johtaja Mark Burnett, joka vastaa voiteluaineista ja polttoaineen lisäaineista veden, energian ja kunnossapidon ratkaisuja tarjoavalla NCH Europella, kertoo miksi tehokas aurinkopaneelien puhdistus on avain aidosti kestävämpään energiaan.

Kuten kaikki laitos- ja työmaakohtaiset energiantuotantolaitteet, myös aurinkopaneelit tarvitsevat huolellista kunnossapitoa toimiakseen tehokkaasti. Perinteisesti energianlähteet on asennettu paikoilleen, eikä niihin sen jälkeen ole kiinnitetty juurikaan huomiota, ellei jotakin vikaa ole ilmennyt.

Aurinkopaneelit ovat toista maata. PV-paneelit, joita yritykset yleensä käyttävät, toimivat hyvin yksinkertaisella periaatteella: mitä enemmän auringonvaloa ne absorboivat, sitä enemmän sähköä ne tuottavat.

Aurinkopaneelien käytöstä on yrityksille monia etuja. Useat Euroopan maat, erityisesti Iso-Britannia, Saksa ja Espanja, palkitsevat aurinkovoimaa käyttäviä yrityksiä maksamalla siitä, että ne syöttävät ylimääräisen energian takaisin kansalliseen sähköverkkoon. Mitä enemmän energiaa aurinkopaneelit pystyvät tuottamaan, sitä enemmän sähköä verkkoon voidaan syöttää.

Epäpuhtauden lähteet

Yritysten ja aurinkopaneelien tuottaman voiton välissä on ainoastaan lika. PV-paneelit imevät auringonvaloa magneetin tavoin, mutta ne keräävät myös suuren määrän epäpuhtauksia, kuten pölyä, saasteita ja lintujen ulosteita. Tältä ei voi välttyä, sillä aurinkopaneelien on sijaittava ulkona.

Nämä saattavat vaikuttaa pelkästään kauneusvirheiltä, mutta epäpuhtaudet vaikuttavat tosiasiassa myös paneelien toimintaan. Koska paneelit toimivat johtamalla auringonvaloa, kaikki jäljet niiden pinnalla ovat alueita, jotka eivät altistu sille kunnolla. Ajan myötä tämä heikentää paneelin kapasiteettia ja tehokkuutta merkittävästi. Jotkut aurinkopaneelit jopa kytkeytyvät pois päältä, mikäli liian suuri osa pinnasta on lian peitossa.

Tehokkuuden pieneneminen vähentää myös paneelin tuottaman energian määrää. Vuonna 2009 Google tiesi, että aurinkopaneelien puhdistaminen voi kaksinkertaistaa sen energiantuoton lähes välittömästi. Tähän toteamukseen päätynyt yritys oli asentanut PV-paneelit 2007 ja puhdistanut ne ensimmäistä kertaa 15 kuukautta käyttöönoton jälkeen, joten ne eivät enää suoriutuneet tehtävästään täydellä teholla. Kun paneelit seuraavan kerran puhdistettiin kahdeksan kuukauden kuluttua, kasvu oli edelleen huomattava 36 prosenttia. Tarinan opetus oli, että mitä säännöllisemmin paneeleita puhdistetaan, sitä enemmän energiaa ne kykenevät tuottamaan.

On hyvin vaikeaa estää paneeleja likaantumasta alun perin. Lika ja pöly liikkuvat tuulen mukana ja ilmansaasteet kertyvät paneelien pinnoille lähellä sijaitsevien teollisuuslaitosten toiminnan tai liikenteen tuloksena. Erityisesti tehtaat ja ajoneuvojen valmistajat huomaavat paneelien likaantuvan herkemmin oman toimintansa tuloksena, kun taas yleisesti ottaen tällainen likaantuminen on maltillisempaa.

Yritykset, joilla on käytössään PV-aurinkopaneelit ja jäädytysvesitorni, ovat huomanneet paneelien keräävän erityisen paljon likaa. Nämä laitokset muodostavat erityisen haasteen, sillä jäähdytysvesitornien haihtuvasta vedestä tiivistyvien vesipisaroiden mukana kulkeutuu paneeleille myös muutakin likaa, esimerkiksi erilaisia mineraaleja. Samoin ajoneuvojen valmistajat löytävät usein öljytahroja omista paneeleistaan.

Samasta syystä sadevesi aiheuttaa haasteita aurinkopaneeleille. Paitsi että satella ei paista aurinko, sadeveden mukana tuleva lika haittaa paneelien toimintaa. Usein ajatellaan, että sadevesi puhdistaa paneelit, mutta valitettavasti asia on päinvastoin. Vesipisaroissa on suola- ja mineraaliyhdisteitä sekä ilmassa olevia epäpuhtauksia, jotka jäävät paneelin pinnalle veden haihtuessa. Tästä johtuu, että esimerkiksi auton tuulilasi likaantuu sieltä, minne pyyhkijät eivät ylety. Näin myös aurinkopaneelit menettävät tehokkuutensa, jos niiden puhdistus jätetään yksin luonnon tehtäväksi.

Paneelien puhdistus

Aurinkopaneelien puhdistuksessa täytyy ottaa huomioon monia tekijöitä, kuten esimerkiksi ajoitus sekä käytettävä puhdistusaine. Yksi paneelien puhdistamisen kultaisista säännöistä liittyy oikeaan ajoitukseen. Ottaen huomioon auringonvalon kuumuuden, ei ole missään tapauksessa suositeltavaa yrittää puhdistaa mitään, mihin aurinko parhaillaan paistaa. Paneelien puhdistus kannattaakin ajoittaa aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan, jolloin aurinko ei paista ja paneelit ovat viileämmät. Aikaisin aamulla on usein myös kastetta yön jäljiltä, joka voi auttaa lian irrottamisessa eikä puhdistusainetta tarvita niin paljon.

Tärkein sääntö aurinkopaneelien huoltamisessa ja puhdistamisessa on kuitenkin se, että tarkoitukseen käytetään parasta mahdollista pesuainetta. Monet tarjolla olevaista puhdistusaineista ovat alkoholipohjaisia. Koska alkoholi ei kuitenkaan liukene veteen, jättää pesuaine pyyhittäessä jälkeensä auringonvalolta suojaavia aineita. Näin ollen puhdistusaine on itse aiheuttamassa paneelin tehon alenemista.

Miksi alkoholipohjaisia puhdistusaineita sitten käytetään tähän tarkoitukseen? Niiden suosio perustuu alkoholin jäätymistä estävään ominaisuuteen, mikä tekee mahdolliseksi tuotteen käyttämisen myös talven aikana sekä kylmemmissä ilmanaloissa. Tämä ominaisuus on kuitenkin hyödytön lämpimien kuukausien aikana.

Tehokkaasti toimiva paneelin pinta ilman pesuainejäämiä saadaan parhaiten käyttämällä puhdistusainetta, joka ei sisällä alkoholia ja jolla on sama puhdistuskyku vuodenajasta riippumatta. Paras valinta tähän tarkoitukseen on lisäainepohjainen tuote, sillä kaikki vesipohjaiset tuotteet ovat alttiita jäätymiselle.

Lisäaineisiin perustuvat puhdistusaineet pystyvät tasalaatuiseen pesutulokseen jokaisella käyttökerralla riippumatta olosuhteista ja jättämättä jäämiä puhdistettavalle pinnalle. Puhdistuskykynsä lisäksi ne ovat myös ympäristöystävällisiä.

NCH Europe on kehittänyt kaksi eri versiota lisäainepohjaisesta Screen Clean –aineesta, joista toinen on tabletti- ja toinen jauhemaisessa muodossa. Nämä muodot ovat ympäristöystävällisiä, sillä ne eivät edellytä veden kuljettamista paikasta toiseen muovipulloissa. Tämä tekee Screen Clean –tuotteista vihreämpiä nestemäisiin pesuaineliuoksiin nähden.

Arvioitaessa puhdistusaineen ympäristövaikutuksia on tärkeää huomioida myös itse tuotteen koostumus. Jotkut lisäaineet ovat pH-arvoltaan neutraaleja ja siten ympäristölle ja ihmisille turvallisia. Toiset sen sijaan saattavat sisältää VOC-yhdisteitä. Nämä hiilipohjaiset liuokset kuivuvat nopeasti huoneenlämmössä, mutta ovat myrkyllisen koostumuksensa vuoksi myös vahingollisia ympäristölle.

Lisäainepohjaista tuotetta käytettäessä on kuitenkin tärkeää, että valittu tuote sopii yhteen vesityypin kanssa, jolla se on tarkoitus laimentaa. Screen Clean –tuotteet on suunniteltu antamaan paras mahdollinen pesutulos riippumatta siitä, onko vesi kovaa vai pehmeää, mutta kaikki ratkaisut eivät ole näin joustavia.

Puhtauden ylläpito

Kun aurinkopaneeli on puhdistettu lisäainepohjaisella tuotteella, saattaa kulua kuukausia ennen kuin seuraava pesu on tarpeen. On tietysti järkeen käypää pestä paneelit säännöllisin välein hyödyn maksimoimiseksi, mutta tästä käytännöstä voi tulla aja mittaan kallis. Turhan usein tapahtuva pesu kasvattaa myös naarmuuntumisen riskiä etenkin, jos käytetään hankaavia työvälineitä.

Aurinkopaneelien puhdistus neljän-kuuden kuukauden välein antaa yrityksille parhaan hyödyn ilman tehokkuuden putoamista ja tarpeettomia puhdistusoperaatioita. Pariisin ilmastosoimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että aurinkopaneeleja huolletaan asianmukaisesti. Näin sekä yrityksissä että ympäristössäkin huomataan aurinkovoiman todelliset edut.

Ehdotus tietolaatikon sisällöksi:

Vinkit aurinkopaneelien huoltoon

1. Puhdista paneelit vuorokauden viileimpään aikaan eli illalla tai aamulla. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aamukaste työtä helpottamaan.

2. Valitse käytettävä puhdistusaine huolella ja pyri valitsemaan lisäainepohjainen tuote. Alkoholipohjaiset pesuaineet ovat tehokkaita vain kylmässä ja ne jättävät pintaan paneelien toimintaa haittaavia aineita.

3. Älä puhdista paneeleja useammin kuin on tarve. Säännöllisiin puhdistuksiin kuluu turhaan pesuainetta ja ne altistavat pinnan naarmuuntumiselle.