NCH Europe luettelee toimenpiteet, jotka yritysten tulee suorittaa osien puhdistuksessa.

 

Vaihe 1

Tutki ensimmäiseksi, mitä edessäsi on. Kaikilla teollisuudenaloilla on erilaisia puhdistusta tarvitsevia osia, kuten esimerkiksi autoteollisuuden vaihteistot tai männänpäät, lentokoneteollisuuden moottorin osat tai siipien ohjaimet, rakennuslaitteistojen vesioinaat, pumput ja ohjaimet jne.

Pienemmät tai pienempi määrä osia voidaan puhdistaa manuaalisilla osapesureilla, kun osa halutaan puhdistaa nopeasti uudelleenkäyttöä tai uudelleen rakentamista varten. Automaattiset osapesurit ovat erityisen tehokkaita suuremmille osille tai suuremmalle määrälle osia. Puhdistaminen voi kestää kauemmin, mutta valmistelu on yksinkertaista. NCH Europen automaattisessa rasvanpoistojärjestelmässä (ADS) asiakkaan tarvitsee vain purkaa osat ja laittaa ne suoraan pesuriin.

Vaihe 2

Kun olet päättänyt, mitä puhdistat ja minkätyyppisen puhdistuskoneen tarvitset, kysy seuraavaksi itseltäsi, mitä kemikaaleja tarvitset. Perinteisesti yritykset ovat käyttäneet hiilivetyliuottimiin pohjautuvia ”allasrumpu”-rakenteisia osapesureita. Ne ovat yleisiä ja niissä otetaan entistä paremmin HSE-näkökohdat (terveys, turvallisuus, luonnonsuojelu) huomioon käyttäjän ja ympäristön kannalta.

Nykyään nämä näkökohdat johtavat yhä useammin vesipohjaisten osapesurien käyttämiseen ja pitempiin kemikaalien elinkaariin. Lisäetuna on, että ne tuottavat vähemmän vaarallista jätettä ja myös kaiken kaikkiaan vähemmän jätettä.

Myös säännökset vaikuttavat määrättyihin kemikaaleihin, joita käytetään osien puhdistukseen tietyillä teollisuudenaloilla. Esimerkiksi lentokoneteollisuus vaatii, että lentokoneen osien puhdistukseen käytetään vain Boeingin, Rolls Roycen, Airbusin jne. hyväksymiä kemikaaleja. Sama koskee elintarviketeollisuutta, jossa puhdistusaineiden tulee olla NSF-hyväksyttyjä, mikä tarkoittaa, että tuote on turvallinen satunnaisen elintarvikekosketuksen tapauksessa.

Vaihe 3

Huomio jätteisiin. Osien puhdistuksen jälkeen on tärkeää miettiä, miten kemikaalit (jäte tässä vaiheessa) hävitetään ja kuinka kone huolletaan. Yritysten on hävitettävä jätteet koneesta vastuullisella tavalla. Jäte sisältää usein saastuttavia aineita, joiden perusteella jäte luokitellaan vaaralliseksi, ja tuottaja (sinä asiakkaana) on viime kädessä vastuussa jätteen turvallisesta hävittämisestä. NCH Europe tarjoaa kaiken kattavan palvelun, joka täyttää kaikki paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset kaikissa osapesureissamme tuotetun jätteen turvallisen käsittelyn, kuljetuksen ja hävittämisen varmistamiseksi.

Nyt olet saanut tietoja eri vaiheista, kuinka osat puhdistetaan tehokkaasti. Jos osa ei puhdistu ja osien puhdistaminen on mielestäsi liian monimutkaista, soita meille. NCH-tiimi näyttää sinulle, miten osat puhdistetaan kolmella helpolla askeleella.