Fiksu näkökulma jätteeseen

Teollisen jätevedenkäsittelymaailman muuttaminen

Esineiden Internet - Internet of Things (IoT) rikastuttaa tapaa, jolla kommunikoimme ympäröivän maailman kanssa tehden meistä yhä tehokkaampia ja ympäristöystävällisiä, mutta samalla lisäten yritysten paineita tehdä omista prosesseistaan tehokkaampia. 

Me kuluttajat elämme yhä enemmän jakautuneessa maailmassa. Toisaalla kuluttajaelektroniikka-ala ottaa esineiden internetin avosylin vastaan esimerkkinä LG:n uusin älyjääkaappi, joka twiittaa omistajalle elintarvikkeiden käydessä vähiin. Toisaalla teollisuuden alat puolestaan turvautuvat edelleen järjestelmiin, joiden käyttö edellyttää kalliita ja aikaa vieviä manuaalisia prosesseja.

Raakaa jynssäysvoimaa

Eri käyttötarkoituksia varten kehitetyt koneet ja laitteet elintarvikkeiden valmistuksesta teolliseen jätevedenkäsittelyyn voivat tukkiutua nopeasti rasvoista ja öljyistä sekä muusta orgaanisesta jätteestä. Laitosten tehokkaan toiminnan varmistamiseksi täytyy niiden hoitajien poistaa viemäriputkistojen, rasvasuodattimien ja pumppuasemien tukokset säännöllisesti työvälineinään vain muutama käsityökalu, kovia kemikaaleja sekä raakaa jynssäysvoimaa.

Vaikka tehtävän saa epäilemättä suoritettua myös näin, se on käsityötä vaativaa, ympäristölle haitallista ja edellyttää useimmiten kalliin käyttökatkoksen, mihin on yrityksissä ajan mittaan totuttu. Sen sijaan niille yrityksille, jotka voivat toimia turvallisemmin, kovemmin ja fiksummin, on näkyvissä valoa tunnelin päässä.

Ryhdy fiksuksi

Auttaakseen yrityksiä tässä haasteessa NCH Europe:n johtavat asiantuntijat ja insinöörit ovat kehittäneet BioAmp-laitteen, jossa mikrobiologia yhdistyy insinööritieteisiin. BioAmp on patentoitu ja tietokoneohjattu mikrobien käymisyksikkö, joka asennetaan asiakaskohteeseen. BioAmp tuottaa räätälöidyn annoksen aktiivista, luonnollisesti ilmenevää bakteeriaa viemäriputkistoihin, rasvaloukkuihin sekä pumppuasemiin. Bakteria aloittaa työskentelyn välittömästi vähentäen rasvojen, öljyjen ja orgaanisen jätteen muodostumista sekä poistaen hajuja.

Tähän kohtaan on mahdollista soveltaa myös esineiden internetin lähestymistapaa. Tehtaista voi tulla fiksumpia ja vedenkäsittelylaitoksista tehokkaampia. Tarkka ja automaattinen annostelu on vain jäävuoren huippu. BioAmp 5000 CCU –laitteessa on myös automaattinen hallinta, joka hyödyntää uusinta ohjelmoitavan logiikan (PLC) teknologiaa sekä GSM-yhteyttä, joiden avulla järjestelmän avaintoimintoja voidaan hallinnoida etäisesti.

Monissa laitoksissa on jo kokeiltu katselujärjestelmiä, jotka voivat lisätyn todellisuuden keinoin näyttää operaattoreille sisäiset prosessit yhdellä vilkasulla sekä virtualisointiohjelmia, jotka voivat lukuisten sensoreiden tuottaman datan perusteella peilata laitoksen reaaliajassa.

Perusasiat

Yksi suurimmista jätevedenkäsittelylaitosten kohtaamista lainsäädännöllisistä haasteista on jäteveden päästämistä koskevien sääntöjen noudattaminen. Hyväksyttävät tasot ja maksut jätevesipäästöille määritellään Mogdenin asteikolla, joka mittaa siitä useita ominaisuuksia kuten kemiallisen hapenkulutuksen (COD), kiintojätteen määrän (SS) sekä lisäksi joissakin laitteissa myös ammoniakkipitoisuuden.

Pienemmistä laitteista BioAmp 750CCU on ilmastokontrolloitu, sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitettu tuotantojärjestelmä, joka tuottaa 30 biljoonaa elävää, turvallista ja aktiivista bakteeria kerran vuorokaudessa nopeuttaen orgaanisen jätteen luonnollista hajoamista. Suuremmista ja monimutkaisemmista laitteista BioAmp 5000 CCU kykenee tuottamaan 500 biljoonaa elävää ja vegetatiivista bakteeria kerran 24 tunnissa.

Säästöt

Jotta kustannushyöty olisi huomattava, BioAmp-järjestelmän ominaisuutena on lämmitettävä kasvutankki, jonne syötetään aktiivista FreeFlow-ravintoliuosta. Liuoksessa on ainutlaatuinen ilmastusjärjestelmä, joka pitää liuenneen hapen tason maksimaalisena.

Ajan myötä BioAmp 5000 CCU voi auttaa vähentämään järjestelmän toimimisen edellyttämää liuenneen happen määrää. Tällöin ilmastuspumppujen ja –moottorien ei tarvitse käydä niin kovalla teholla, lietteen määrä vähenee huomattavasti ja järjestelmän orgaaninen kuormitus pienenee. Tämä puolestaan vähentää jätevedenkäsittelyssä tarvittavien hyydytteiden ja flokkulanttikemikaalien tarvetta.