Tohtori Simona Vasilescu on työskennellyt NCH Europella 18 vuotta, joista viimeiset kolme vuotta Water Treatment –liiketoiminta-alueen tuote- ja markkinointipäällikkönä. Hän on opiskellut biokemiaa Bukarestin yliopistossa ja väitellyt tohtoriksi molekyylibiologiasta ja genetiikasta Manchesterin yliopiston tieteen ja teknologian laitokselta. Hänen uransa NCH Europella alkoi Romaniassa vedenkäsittelyn osastolta, minkä jälkeen hän on hoitanut useita eri tehtäviä muun muassa strategisten asiakkuuksien, tuotehallinnan sekä markkinoinnin parissa.

Simona näkee vedenkäsittelyalan siirtyvän tulevaisuudessa yhä ympäristöystävällisempien ja turvallisempien tuotteiden käyttämiseen sekä ennakoi asiakkaiden panostavan enemmän vesienkäsittelyohjelmiinsa SMART-valvontalaitteiden avulla. Hänen mielestään vedenkäsittely-yritysten tulisi konsultoida asiakkaitaan ja auttaa näitä saavuttamaan tavoitteensa omalla asiantuntemuksellaan.

View Profile