Menu

UK: +44 (0) 1902 510200 | Ireland: +353 (0) 42 939 5500

EnglishEnglish

Check below to find your perfect role today

  • 1 Choose your dream location
  • 2 Find a job for you
  • 3 Apply for the job

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

Permanent

Kuyavian-Pomerania, Bydgoszcz


Wymagania:
*zdolności handlowe i umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
*wykształcenie wyższe - kierunek mikrobiologia, ochrona środowiska i pokrewne
*znajomość zagadnień związanych z procesami oczyszczania ścieków
*wysoka motywacja (organizacja samodzielnej pracy w terenie)
*umiejętność nawiązywania kontaktów
*gotowość do wyjazdów służbowych i czynne prawo jazdyJeżeli spełniasz powyższe wymagania i jesteś gotowy, aby dać z siebie 111%, oferujemy Ci:
*terytorium sprzedażowe w obrębie miejsca zamieszkania
*pełne szkolenie w zakresie produktowym i technik sprzedażowych (stacjonarne i w terenie)
*możliwość wysokich premii
*możliwość rozwoju zawodowego w ramach naszych struktur firmowych
*wsparcie techniczne i logistyczne

Przyślij pod poniższy adres swój list motywacyjny wraz z CV.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Dane osobowe, które są zawarte w Twoim zgłoszeniu jako część procesu rekrutacyjnego będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na cele powołanego procesu przeprowadzonego przez NCH Polska Sp. z o.o. w związku z wszelkimi przyszłymi przypadkami zatrudnienia, porozumienia lub innych wskazanych przypadków. Twoje dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy, a następnie zniszczone, chyba, że zażądasz ich zniszczenia wcześniej. W przypadku przyjęcia Twojej aplikacji, dane osobowe zgromadzone podczas procesu rekrutacyjnego zostaną przekazane do Działu Zasobów Ludzkich (w wersji papierowej i elektronicznej) i będą przechowywane przez okres zatrudnienia.
Składając swoją aplikację:
1. oświadczasz, że zapoznałeś się, rozumiesz i akceptujesz warunki określone w Oświadczeniu o prywatności NCH, https://www.nch.com/Privacy-Policy;
2. oświadczasz, że informacje zawarte w aplikacji są kompletne i zgodne z prawdą zgodnie z Twoją wiedzą, oraz rozumiesz, że celowe pomijanie lub podawanie nieprawidłowych informacji skutkuje odrzuceniem Twojego zgłoszenia;
3. udzielasz zgody na przetwarzanie informacji zawartych w Twoim zgłoszeniu i wszelkich innych danych osobowych, które możesz przekazać oddzielnie w sposób i w zakresie określonym powyżej; oraz
4. upoważniasz NCH Polska Sp. z o.o. do weryfikowania wszelkich danych zawartych w Twoim zgłoszeniu oraz wszelkich referencji.

Benefits

Benefits of working at NCH Europe

At NCH Europe you’ll work with experts in their fields, liaise with leading and emerging industry professionals and see cutting-edge innovation technologies develop. There’s always something new to learn.

Find Out More

Other locations you may be interested in:

Prague
Czech Republic Flag

Czech Republic

View Available Jobs

At NCH Europe, we supply innovative maintenance, energy and water solutions to our clients across the continent, including Poland. We make sure our clients aren't wasting time, money or energy.

Must-attend event

for fun poland

For Fun

The Przystanek Woodstock festival is one to watch out for. The large open-air event brings together various rock music acts and takes place in Kostrzyn Nad Odra.

for work poland

For Work

Located in Warsaw, the Warsaw Industry Week is one of the go-to events for industrial machines and equipment.

Already got your pen in hand to sign on the dotted line? You will also be pleased to know we provide a range of staff perks.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. All rights reserved. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants & Partsmaster, Facilities are all subdivisions of NCH Europe.