Da tingenes internet (IoT) fortsætter med at forbedre vores interaktion med verden omkring os, gør os mere effektive og miljøvenlige, er der pres på virksomhederne for at gøre deres processer mere effektive. NCH Europe ser på udviklingen inden for spildevandsbehandling.

Som forbrugere lever vi stadig i en delt verden. På den ene side omfavner elektroniksektoren ankomsten af tingenes internet (IoT): et glimrende eksempel herpå er LGs nyeste tilbud - et smart køleskab der er designet til at tweete ejeren når forsyningerne er lave. På den anden sider er industrielle sektorer stadig afhængige af systemer, der anvender manuelt intensive processer, der er dyre og tidskrævende.

Knofedt

Maskiner og udstyr der anvendes til en lang række applikationer, herunder fødevarefremstilling og industrielle renseanlæg, kan hurtigt blive tilstoppet med fedt, olie og fedtstoffer (FOG) samt andre typer organisk affald. For at sikre, at anlæggene fortsætter med at køre effektivt, skal operatørerne regelmæssigt afmontere afløbsrør, fedtfælder og løftestationer med kun et par håndværktøjer, hårde kemikalier og albuefedt.

Selv om denne proces i sidste ende får jobbet gjort, er det både manuelt intensivt, skadeligt for miljøet og kræver ofte dyr nedetid for at fuldføre. Selvom virksomhederne har vænnet sig til disse omkostninger over tid, ligger der en reel konkurrencemæssig fordel for enden af tunnelen for de virksomheder, der kan arbejde sikrere, hårdere og smartere.

Bliv smart

For at løse dette problem, har NCH Europas førende forskere og ingeniører kombineret mikrobiologi med teknik for at udvikle BioAmp. BioAmp er en patenteret og computerstyret mikrobiel fermenteringsenhed, installeret på stedet, der leverer en skræddersyet dosis aktive, naturligt forekommende bakterier direkte i afløb, fedtfælder og løftestationer. Bakterierne går på arbejde med det samme, de reducerer ophobningen af FOG og organisk affald i spildevandet og fjerner lugte.

Her er muligheden for at tage en IoT-tilgang. Fabrikker kan blive smartere og spildevandsrensningsanlæg mere effektive. Nøjagtig og automatisk dosering er kun toppen af isbjerget. BioAmp 5000 CCU har også automatisk styring med den nyeste programmerbare logikstyring (PLC) teknologi samt en GSM-mobilforbindelse, så systemets nøglefunktioner kan overvåges eksternt for nem vedligeholdelse.

I mange anlæg ser vi allerede fremkomsten af augmented reality vision-systemer, der kan vise operatørerne interne processer og virtualiseringssoftware, der kan afspejle en facilitet i realtid ved hjælp af data fra utallige indlejrede sensorer.

Detaljerne

En af de største reguleringsmæssige udfordringer, som industri- og spildevandsrensningsanlæg står over for, er overholdelse af regler om udledning af spildevand. Acceptable niveauer og gebyrer forbundet med udledning af spildevand bestemmes ved anvendelse af Mogden-skalaen, der måler forskellige egenskaber såsom kemisk iltforbrug (COD), mængden af suspenderede faste stoffer (SS), samt koncentrationen af ammoniak i visse anvendelser.

For mindre virksomheder er BioAmp 750CCU et klimakontrolleret, indendørs eller udendørs leveringssystem, der leverer 30 billioner levende, sikre og aktive bakterier hver 24 timer, hvilket fremskynder den naturlige nedbrydning af organisk affald. Til større og mere komplekse anvendelser, kan BioAmp 5000 CCU levere 500 billioner levende, vegetative bakterier hver 24 timer.

Omkostningsbesparende.

For at generere betydelige omkostningsbesparelser, har det større BioAmp-system en opvarmet væksttank, der bliver fodret med aktiv FreeFlow, en specielt formuleret næringsopløsning, der indeholder et unikt beluftningssystem, der opretholder opløst oxygen på maksimale niveauer.

Med tiden kan BioAmp 5000 CCU reducere systemets opløste iltbehov, så luftpumper og motorer ikke behøver at arbejde så hårdt, slamvolumener reduceres drastisk, og den organiske belastning på systemet reduceres gennem dynamisk fordøjelse. Dette reducerer også mængden af koaguleringsmidler og flokkulerende kemikalier, der er påkrævet til spildevandsbehandling.

En smart tilgang

Virksomheder i industrisektoren kritiseres ofte for at være langsomme til at ændre sig, så de kan virkelig drage fordel af stigningen i IoT ved at tage en smartere tilgang til verden af industriel spildevandsbehandling. På den måde kan vi håbe at bygge bro over kløften i en verden delt af teknologi.