Har du nogensinde været i cirkus og været imponeret af de optrædende over dig, der modigt balancerer på en tynd snor? Denne demonstration af smidighed og balance kan efterlade mange i ærefrygt, men for dem der arbejder med vandbehandling er det faktisk bare en fysisk manifestation af deres job! Kom én, kom alle, mens Dr. Simona Vasilescu, fra innovationsplatformen for vandbehandling til globale vand-, energi- og vedligeholdelsesløsninger NCH Europe, undersøger det største show i kemi.

Effektiv vandbehandling er en balancegang af nøjagtighed, bevidsthed og viden. Mens mange, der ikke er direkte involveret i processerne, kan opfatte det som en simpel sag at droppe lidt opløsning i et vandkølingssystem og så gå væk, er selve processen faktisk helt afhængig af præcision og dybdegående viden om vandet i systemet. Forkert dosering fører til ineffektiv behandling, og ineffektiv behandling kan føre til langt større problemer, f.eks. Legionella.

At identificere specifikke problemer er første trin på vejen til at mestre balancegangen af vandbehandling og undgå at falde i kløerne på Legionella. For eksempel er problemet i dit system måske slet ikke Legionella - det kunne være kalk i vandet. I dette tilfælde skal en løsning være i stand til at bekæmpe afkalkning, så en korrosionshæmmer ville ikke være hjælpsom.

Ligeledes, hvis en ingeniør kun doserer én del opløsning per million (ppm), når systemet i virkeligheden kræver mindst tre, bliver det hele formålsløst. Men selvom det er afgørende, at ingeniøren fastslår de præcise mængder, er er behov for, er der en række andre faktorer, som skal tages i betragtning for at kunne foretage en effektiv behandling.

Halveringstid

Halveringstiden for en løsning kan f.eks. få en effektiv behandlingsstrategi til at mislykkes. Over tid, vil en løsnings koncentration falde efterhånden som vandet fordamper frigives som afstrømning, og derfor skal tages hensyn til de specifikke behov i systemet. Ellers risikerer du at dosere de rigtige løsninger, men ikke med høje nok niveauer til at forblive på optimale koncentrationer længe nok til at biociderne kan udføre deres arbejde.

I nogle tilfælde kan biocid løsninger tage flere timer til at blive fuldt effektive i et system. Hvis et systems gennemstrømning betyder, at halveringstiden for 300 ppm af biocidet er to timer, vil den ikke begynde at virke, før den allerede er mindre end 50% effektiv.

For at holde øje med dette, kan ingeniører beregne produktets halveringstid ved at udfylde en ligning med blødningshastigheden for vandforsyningen og dosere i overensstemmelse hermed. I stedet for at bruge 10 ppm af en hæmmer til at behandle 300 ppm calcium og bekæmpe afskalning, bør ingeniørerne bruge mere, afhængigt af deres specifikke beregninger.

Svingninger

Naturligvis er verden ikke er så perfekt, at vandbehandlingsudbydere altid kan identificere problemer med stor præcision. Det er ikke ualmindeligt, at der opstår svingninger, hvilket kan føre til en forøgelse af forureningsindholdet og forårsage problemer for behandlingsløsninger.

For eksempel kan en irriterende 300 ppm calcium let behandles med 10 ppm afkalkningshæmmer, men en pludselig tilstrømning af 5 ppm calcium i kildevandet resulterer i, at den aktive dosis bliver overvældet af forurenende stoffer. Der er en række årsager til, at dette kan ske, såsom en udluftningsventil der lukker i systemet.

I tilfælde som dette, kan man naturligvis forvente, at det klogeste ville være bare at tilsætte mere løsning. Men ved at dosere yderligere, bliver det stadig vanskeligere at undgå at overskride linjen til overbehandling af vandforsyningen.

For at afværge dette udsvingsproblem, har NCH Europe udviklet krystalmodifikatorer, der kan arbejde sammen med tærskelhemmere for at yde ekstra støtte. Hvis der er udsving i calcium, kommer modifikatorerne i gang med at gøre hvad deres navn antyder og modificerer selve kalciumstrukturen. Denne modifikation udjævner kalkmolekylets kanter og gør det umuligt for kalken at klamre sig til metalrør, hvilket medfører en ende på risikoen for afkalkning.

En perfekt rutine

Når umiddelbare problemer er blevet behandlet, er det et spørgsmål om at holde sig til en løbende behandlingsrutine, der vil holde forurenende stoffer under kontrol. En god behandlingsstrategi vil ikke stole udelukkende på behandling af vand med den samme løsning hver måned, men vil regelmæssigt vurdere vandet og tilpasse løsningen i overensstemmelse hermed.

Ingen to vurderinger er nogensinde de samme, så det er vigtigt, at vandbehandlingsleverandører er i stand til at tilbyde løbende support og ekspertise til firmaingeniører. Hos NCH Europe er vi stolte af vores tekniske viden, og vi sørger for at alle vores kunder får de bedst tilpassede og effektive behandlingsmetoder.

På en vis måde er vandbehandlingens imponerende balancehandling ikke kun et tilfælde af at opretholde ligevægten på linjen, men at håndtere arrangementets samlede præstation. Ved at tage behørigt hensyn til alle detaljerne, kan virksomhederne tage rollen som ringmaster for at opretholde orden og forhindre dyr nedetid. Når alt kommer til alt, skal showet jo fortsætte!