For det meste er verden begyndt at bevæge sig videre fra den økonomiske afmatning. I Storbritannien er BNP stigende, arbejdsløsheden er den laveste siden 2008, og økonomien voksede med 2,8 procent i 2014. Produktionen er begyndt at se fordelene ved dette, vist ved et opsving i branchen. Væksten er dog ikke uden sine egne udfordringer, og noget som tilsyneladende simpelt som spildevandsforvaltning kan hindre fremskridt. Her ser Mario Kelly, vicedirektør for innovationsplatformen for smøremidler og brændstofadditiver til globale vand-, energi- og vedligeholdelsesløsninger, NCH Europe, på konsekvenserne af øget belastning fra spildevand.

En ny undersøgelse fra Research and Markets forudså, at Storbritanniens fødevareindustri står for en vækst på 3-4 procent, og vil nå en værdi på 113,1 mia. pund i 2018/19. Disse tal er tegn på et økonomisk opsving, kimen til vækst i produktion, der kun vil stige i de kommende år. Tilføj konstant forbedring og udvikling af automatiseringsprocesser til blandingen, og der er ingen tvivl om, at vi vil se en stigning i produktion fra fremstillingssektoren.

Mens dette er meget gode nyheder for produktionsvirksomheder, forbrugere og den globale økonomi, er det vigtigt, at den nye bølge af vækst er bæredygtig. Som med enhver forøgelse af produktionen, er der en uundgåelig stigning i mængden af affald, men hvis en virksomhed ikke kan håndtere større mængder, omkostninger og behovet for tilknyttede licenser kan det bringe virksomheden til standsning.

Udledningslicenser og gebyrer

Vandindustriloven fra 1991 regulerer bortskaffelse af alle former for vand, der anvendes i produktions-, vaske- og kølefaciliteter for både store og små virksomheder. Navnlig skal udledning fra industri- og produktionsprocesser overvåges nøje, da suspenderede stoffer i vandet kan have skadelige virkninger på miljø, vandløb og kloakker.

Derfor er enhver virksomhed, der agter at bortskaffe spildevand lovmæssigt forpligtet til at indehave en licens hertil, samt at betale et årligt gebyr, der afhænger af niveauet af forurening i vandet. Ifølge denne licens er der begrænsninger på forskellige parametre, der kan bortskaffes i løbet af en 24-timers periode.

For at håndtere indvirkningen på miljøet og fortynde de negative virkninger på kloaksystemer, er ting såsom økologisk belastning, suspenderede faste stoffer og adskillelige olier og fedtstoffer også begrænset til bestemte niveauer for hver licens.

Det er altafgørende at forblive inden for disse parametre, ikke kun af juridiske årsager, men der er også omkostninger at overveje. Takster for bortskaffelse af spildevand fastsættes hvert år og følges op med regelmæssige kontroller. Beløbet virksomheden skal betale bestemmes af det gennemsnitlige kemiske iltbehov og suspenderet stof i vandet. Jo højere niveauerne er, jo højere er licensen.

Øget produktivitet, øget affald

Ekstra aktivitet, enten som følge af en virksomhed der sammenlægger flere anlæg på ét sted eller simpelthen har mere travlt end sædvanligt, vil lægge pres på en virksomheds spildevand.

For eksempel vil en chokoladefabrikant måske have mere travlt i månederne før jul og påske på grund af øget forbrug af chokolade. En virksomhed, der flytter produktivitet fra flere anlæg til én central placering vil øge presset på et etableret vandbehandlingssystem. Selv opgradering af et automatiseringssystem kan i væsentlig grad kan bidrage til at øge produktionen og give en dramatisk forhøjelse af spildevand.

Med øget belastning af vandbehandlingssystemer og anlæg, er der mindre tid til at behandle suspenderede stoffer og anden forurening inden udledning. Dette øger niveauerne der bliver blevet introduceret til kloaksystemer eller miljøet. Hvis disse forhold ikke tages i betragtning vil virksomhederne begrænse deres egen produktivitet samt gøre dem selv sårbare over for bøder og sagsanlæg.

Hvis grænserne for suspenderede stoffer og potentielt skadelige materialer overskrider hvad der er angivet på licensen, når der udledes spildevand til anlægshåndterede kloakker, vil det medføre store bøder. Hvis en virksomhed eller rensningsanlæg direkte udleder til miljøet i strid med vedtagne niveauer, kan miljøinstitutioner lukke virksomheden og anlægge sag mod gerningsmændene.

Bæredygtig vækst

Selv hvis en virksomhed forudser en stigning i efterspørgslen af deres spildevandshåndtering, er det ikke nogen nem eller billig procedure at tilpasse en spildevandslicens til højere forureningsniveauer. Desuden, hvad hvis den øgede omsætning er midlertidig, eller uventet? Skal et firma afvise potentielle ordrer?

Forkert håndtering af spildevandsbehandlingsprogrammer har potentiale til at begrænse væksten af en virksomhed, ved enten at skabe barrierer for øget produktion eller ved at omdirigere overskud der er øremærket til investeringer i retning af fornyelse af licenser eller forbedring af vandrensningsanlæg.

Nøglen til at bryde gennem disse begrænsninger ligger i at kunne bringe de forurenende stoffer i spildevandsladninger ned på licensniveauer på kortere tidspunkter. Hos NCH Europe har vi investeret meget i forskning og udvikling for at skabe teknologi, der lever op til dette behov.

Mens mange ledende behandlingsprodukter forblive hvilende i mange timer efter dosering, er de levende bakterier leveret af vores BioAmp systemer aktive fra det øjeblik, de trænger ind i vandet.

Bakterierne har evnen til let at nedbryde komplekse kulhydrater, proteiner, animalsk og stegefedt, olier og fedt. Dette gør dem effektive til at fjerne fastklemt, rådnende affald, som forårsager stank, sædvanligvis som følge af blokering af fedtstoffer, olier og fedstoffer (FOG), der tilstopper drænledninger eller fedtfælder. Løsningen nedbryder også forureningsstoffer, der bidrager til biologisk iltforbrug (BOD), kemisk iltforbrug (COD) og suspenderet stoffer (SS), hvilket reducerer risikoen for bøder eller manglende overholdelse.

En løsning som denne, der nemt kan integreres med eksisterende spildevandsanlæg og kan monteres nemt på trange områder, betyder, at urenheder nemt kan nedbrydes uden brug af tidskrævende filtreringsteknologi, og i sidste ende kan løsningen fjerne bekymringer om at opfylde lovkravene.

Bæredygtighed er det vigtigste tema der drøftes i virksomheder og regeringer i øjeblikket, fra en bæredygtig økonomisk genopretning og bæredygtig vækst med bæredygtig miljøbeskyttelse. Der er mange ting der kan afspore bæredygtigheden i en virksomhed, men der er ingen grund til at lade spildevandsbehandling være én af dem.