Ændring af dårlige gearolie-vaner

NCH Europe forklarer hvordan ingeniører nøje kan overvåge olietilstanden

Her ser Mark Burnett, vicedirektør for innovationsplatformen for smøremidler og brændstofadditiver til globale vand-, energi- og vedligeholdelsesløsninger, NCH Europe, på hvordan virksomheder kan forbedre effektiviteten af deres gearolie.

Benjamin Franklin sagde engang: "Det er lettere at forebygge uvaner end at bryde dem." Sådan er det i industrisektoren, hvor det er nemmere at danne en vane med god forebyggende vedligeholdelse end at komme sig fra maskinbrud eller nedetid.

Dette er dog lettere sagt end gjort. Forebyggende vedligeholdelse kræver konstant årvågenhed for at være effektiv, hvilket sikrer, at vedligeholdelsesingeniører ved, hvornår det er det rigtige tidspunkt til at smøre lejer, anvende en rustforebyggende belægning eller behandle deres vandforsyning. Disse opgaver varierer i hyppighed, så det kan være en stejl indlæringskurve at ramme rigtigt.

Desværre ved vi alle, at problemerne ikke altid venter, indtil du er klar og ikke mindst med gearolieskift, fører det ofte til problemer, hvis du ikke gør det rigtigt. For tidligt olieskift kan f.eks. medføre øgede udgifter der vil kræve flere ændringer end nødvendigt. Omvendt, hvis man glemmer at skifte olien på det rigtige tidspunkt forøger det risikoen for beskadigelse af maskinen og maskinbrud, der igen fører til forhøjede driftsomkostninger.

På trods af, at begge ekstremer fører til øgede driftsudgifter, er kun 20 pct. af olieskift, der sker på det rigtige tidspunkt. Dette er ikke overraskende, når man overvejer, at mange faktorer kan afgøre, hvor ofte olien skal skiftes. Mens mange ingeniører kan fylde en maskine op og forventer, at den kræver olieskift efter et stykke tid, er det faktisk kvaliteten af olien, der skal måles.

Det er forståeligt nok svært uden en omfattende tilgang til industriel gearolieanalyse. For at pålideligt måle oliernes kvalitet og bestemme, hvornår en udskiftning skal ske, skal ingeniører identificere mængderne af ekstern forurening og metalslid samt oliens generelle tilstand.

For eksempel er oxidation en naturligt forekommende proces, der påvirker olie over tid. Ved tilstedeværelse af ilt, begynder olien at nedbryde og dette nedsætter oliens levetid. Derudover producerer det også slam, der får udstyret til at arbejde hårdere og får driftsomkostningerne til at stige.

Hvis det efterlades længe nok, vil surhedsgraden af den oxiderede olie stige støt og føre til korrosion og tæring. Mens dette er problematisk, hvis det efterlades i længere tid, giver denne syre en mere nøjagtig vurdering af oliens tilstand. Ved at måle stigningen i systemets totale syreindeks (TAN), kan mekanikere og virksomhedslederne identificere når oliesyren nærmer sig det maksimalt acceptable niveau og handle derefter.

Men TAN udgør kun en del af den overordnede tilstand af gearkassesystemet, og der er mange andre hensyn såsom maskinens driftsmæssige tilstand. Det er afgørende, at ingeniører overvejer alle aspekter for at sikre optimal ydeevne.

Med henblik herpå, har NCH Europe udviklet NCH Olieserviceprogrammet (NOSP) for at hjælpe virksomheder med at holde deres maskiner i funktionsdygtig stand, og deres olieskift til tiden. Prøver af gearolie analyseres, og brugervenlige rapporter genereres således at virksomhedslederne kan se nøjagtige resultater på et øjeblik, hvilket giver et klart overblik over udstyrets tilstand og oliens TAN.

Nøjagtig analyse hjælper med til at forhindre ingeniører at udvikle en dårlig vane med forkert oliehåndtering Ved at kombinere denne indsigt med et effektivt rengøringsmiddel og en passende gearolie, kan yderligere dårlige olieskiftsvaner og brud holdes i skak.