Menu

+45 43 56 60 00

DanskDansk

pH-SKALA

pH er et mål for surheden eller alkaliniteten i en vandig opløsning. Opløsninger med en pH på under 7 er sure, og opløsninger med en pH højere end 7 er basiske. Rent vand har en pH, der ligger meget tæt på 7.

Opløsninger bestående af syrer og baser kan variere omfattende i surhed og alkalinitet. Det er nyttigt at vide, om en opløsning ikke blot er sur eller basisk, men også hvor sur eller basisk, den er. Surhed og alkalinitet måles ved brug af pH-skalaen.

pH-skalaen løber fra pH 0 til pH 14. pH måler surhed (0-6) eller alkalinitet (8-14).

< 1 1,5 - 4 4 - 6 6,8 - 8,5 8,5 - 11 11 -13 > 13
             
Stærkt sur Syre Svagt sur neutral Neutral Svagt basisk Basisk Stærkt basisk

Sur

Kemiske emner, forbindelser, blandinger, der indeholder et overskud af H+-ioner (hydrogen). Giver en udlæsning på 0-6 på en pH-måler. Jo lavere tallet er, desto flere H+-ioner indeholder emnet, og desto stærkere er syren. Organiske syrer (frugt) har typisk en pH på 4-6.

Neutral

Rent vand er pH-neutralt.

Det har én H+-ion (hydrogen) og én OH--ion (hydroxid) = H2O.

Neutrale kemiske emner, sammensætninger, blandinger, hvor OH-- og H+-ioner er i balance. Neutrale emner har en pH på 7.

Basisk

Neutrale kemiske emner, sammensætninger, blandinger, hvor OH-- og H+-ioner er i balance. Neutrale emner har en pH Kemiske emner, forbindelser, blandinger, der indeholder et overskud af OH--ioner (hydroxid). Giver en udlæsning på 8-14 på en pH-måler. Jo højere tallet er, desto højere er koncentrationen af ionerne. Affedtningsmidler med højt pH er typisk rengøringsmidler til vanskelige opgaver.

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants og Partsmaster er divisioner inden for NCH Europe.