At holde dine transportsystemer på sporet eller dine bygninger velvedligeholdte, mens du sikrer energieffektivitet og vandbesparelser – NCH leverer klassens bedste vedligeholdelsesløsninger.

Infrastruktur holder verden i bevægelse og hjælper os med at nå frem til der, hvor vi skal være, ligesom det driver vores transport, hjem og arbejdspladser. Alle er afhængige af infrastruktur. NCH har en lang tradition for at støtte dem, der betros arbejdet med at vedligeholde vores vigtige infrastruktursystemer, ved at tilvejebringe et bredt udvalg af løsninger til alle infrastrukturnetværk.

Operationer inden for fragt og transport afhænger af vores løsninger til vedligeholdelse af køretøjer og jernbanenetværk. Vores smøremidler og brændstofadditiver vedligeholder motorer og holder dem på vejen og uden for værkstedet, mens de reducerer brændstofforbruget. Vores udvalg af kraftfulde vaskeløsninger til køretøjer og affedtningsmidler holder flåderne rene, mens vores Partsmaster-løsninger og løsninger til rengøring af dele omfatter alt det, en værkstedstekniker har behov for.

Energi- og vandleverandører sætter deres lid til vores omfattende udvalg af syrebaserede afkalkningsmidler, affedtningsmidler og biocider holder anlæg kørende ved optimal effektivitet, hvilket reducerer energispild. Hvis der opstår spild, er NCH's udvalg af absorbenter til rådighed af hensyn til hurtig rengøring.

Bygninger også en vigtig del af infrastruktur. NCH Maintenance råder over et bredt udvalg af coatings og forseglinger ttil beskyttelse af ejendomme imod stadigt hårdere vejrforhold såvel som et udvalg af forseglinger til nødreparationer. Vi fører også lapningskomponenter, der holder gangstier og asfalt velvedligeholdte og sikre at bruge.

Drøft dine infrastrukturelle krav med vores kompetente sælgere i dag, og få udfærdiget en skræddersyet løsning, der passer til dine behov.

 

VANDBEHANDLING

AFFALDSHÅNDTERING

Interesseret i at vide mere?

Læs vores

KUNDECASESTUDIER

BYGGERI

FRAGT OG TRANSPORT

MINEDRIFT, OLIE OG GAS

ELPRODUKTION

MARINEINDUSTRI

OFFENTLIG ADMINISTRATION