Fedtudskillere fra NCH Europe

Er du på udkig efter en vedligeholdelsesløsning til fedtudskillere i din virksomhed? Store mængder fedt, olier og smøremidler kan overbelaste behandlingsanlæg og resultere i udledning til miljøet, tilstopninger, tilbageløb og lugtgener.

Når der er blevet akkumuleret en bestemt mængde fedt, skal fedtudskilleren rengøres. Hvis der slippes fedt ud i kloakken, kan det forårsage en række problemer. Mange typer fedt og voks kan samle sig ved lave temperaturer og danne propper i røret, hvilket tvinger ansatte til at rense rørene, når de begynder at tilstoppes. Der er derfor vigtigt at have en vedligeholdelsesløsning til fedtudskillere.

FEDTUDSKILLERE TIL EFFEKTIV BEHANDLING AF SPILDEVAND

Fedtudskillere er designede til at adskille og opfange spildfedt og partikler, før de ledes ud i spildevandet. De anvendes til at reducere den mængde FOG, der ledes ind i det primære spildevandssystem.

Alle fedtudskillere består af en stor tank. Vand fra afløbet løber ind i tanken. Partiklerne bundfældes, mens det lettere fedt flyder ovenpå og efterlader et klart lag vand i midten. Vandet løber igennem til en anden tank og udledes til kloakken igennem et smalt rør. Mange mange benytter bafler eller afskærmninger til at opfange partikler og større materialefragmenter i takt med, at de strømmer ind i tanken.

Med henblik på at eliminere tilstopninger og bevare optimal driftsduelighed for fedtudstillere er det vigtigt at gøre brug af den rette løsning.