Menu

+45 43 56 60 00

DanskDansk

Læskedrikemballagefabrik, USA

Brugerbedømmelse
(0 votes)

soft-drink-case-study-usa

Læskedrikemballagefabrik, USA

En større læskedrikproducent i den amerikanske midtvest blev præsenteret for bæredygtighedsinitiativer for deres 28.000 kvm store produktionsanlæg. Bæredygtighedsinitiativerne fik dem til at evaluere en række tiltag med henblik på at reducere anlæggets miljøpåvirkning. Som storforbruger af energi og vand blev kølesystemet og kedelsystemet nærmere undersøgt.

 

Analyse

Anlæggets 1.600 ton store ammoniakkølesystem består af tre fordampningskondensatorer og otte kompressorer. Et 550 HK stærkt kedelsystem leverer procesdamp på 85 psi. Pålidelig og effektiv drift af disse systemer er nødvendigt af hensyn til produktion på anlægget. Selvom Chem-Aquas flydende vandrensningsprogram leverede gode resultater, udgjorde kemisk opbevaring, håndtering og kassering bæredygtighedsproblemer. HandiChem™ solid water-behandlingssystemet blev introduceret for at tage hånd om disse problemer. Med Chem-Aquas HandiChem™-vandrensningssystem leveres kemikalierne som faste koncentrater – enten i blokform eller som 3,5 liters genbrugsflasker i stedet for som væske i tønder. HandiPak® faste koncentrater opløses efter behov i et lille plastikreservoir ved brug af et HandiFeed™­blandingspanel. Opløsningen pumpes ind i det system, der skal behandles, efter behov – på samme måde som med flydende kemikalier.

Løsning

HandiChem™-systemet blevet installeret i stedet for det tidligere program til flydende vandrensning. Det nye faste system leverede de gennemprøvede resultater for det tidligere højtydende væskeprogram, mens det lader anlægget imødekomme virksomhedens bæredygtighedsmål takket være HandiChem™-systemet:

  • Reducerer problemer med stænk og spild
  • Reducerer de brændstof- og drivhusgasser, der kendetegner produktlevering
  • Eliminerer håndtering, opbevaring og kassering af tromler
  • Reducerer emballeringskrav og brug af lossepladser

Chem-Aqua HandiChem™ solid water-behandlingsprogrammet viste sig at være innovativ teknologi, der muliggjorde ansvarlig vandrensning og hjalp med at honorere virksomhedens bæredygtighedsinitiativer.

handichem

HandiChem™ solid water-behandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster og Facilities er divisioner inden for NCH Europe.