Menu

+45 43 56 60 00

DanskDansk

Kødforarbejdningsanlæg, Storbritannien

Brugerbedømmelse
(0 votes)

case-study-meat-processing-plant-uk

Kødforarbejdningsanlæg, Storbritannien

Vores kunde er en førende producent og leverandør af ferske råvarer herunder svinekød, pølser og bacon. Med flere forskellige anlæg på tværs af England og Wales leverer de velkendte mærker inden for ferske fødevarer til supermarkeder i hele Storbritannien.

For nogle få år tilbage lancerede en kunde programmet Green Thinking. Der blev nedsat et særligt miljøbeskyttelsesteam. Deres målsætninger omfattede implementering af miljøstandarden ISO 14001 på alle anlæg samt entydige mål for reduktion af udledning af procesvand og CO2 pr. ton produkt.

 

Analyse

Da ledelsesteamet blev præsenteret for Chem-Aquas nye HandiChem™-system, indså ledelsesteamet det potentiale, det kunne levere i forhold til at hjælpe med at imødekomme kravene til deres Green Thinking-program:

  • Reduceret vægt sammenlignet med væsker og således lavere drivhusudledninger tilknyttet levering af produkter
  • Reducerede emballeringskrav og brug af lossepladser
  • 100 % forbrug af kemikalierne på anvendelsespunktet og således intet behov for tre gennemskylninger af tønderne

Yderligere har dybere analyse af stedet fremhævet øvrige markante fordele. Kølesystemet omfatter fem fordampningskondensatorer. Disse blev behandlet ved brug af flydende kemikalier, der manuelt skulle bæres to tager op, hvilket resulterede i vanskelig håndtering og risiko for kvæstelser og spild. Kedlerne i kedelrummet blev behandlet med et flydende allround-produkt. Kemikalietanken var placeret et sted, hvor der skulle to mand til at løfte en vægt på 220 kg. Dette resulterede i problemer med manuel håndtering, mens der teknisk set ikke var nogen fleksibilitet i forhold til kontrol af kemien i kedlen.

Løsning

Chem-Aquas HandiChem™-system blev installeret i stedet for det tidligere program til flydende vandrensning. Det nye faste system hjalp anlægget med at imødekomme virksomhedens grønne målsætningsinitiativ. Yderligere tilvejebragte det:

  • Reduceret manuel håndtering, sikrere og mere pålidelig dispensering
  • Problemer med stænk og spild stort set elimineret
  • Pladsbesparende

Med Chem-Aquas HandiChem™-system reduceres håndterings- og kasseringsproblemer, eftersom operatøren kun skal håndtere en 5 kg beholder i stedet for tunge væsketønder. Yderligere er der reduceret risiko for kemikalieeksponering og spild, eftersom opløsning og levering af produktet alene foregår internt i HandiFeed™-systemet.

Chem-Aqua HandiChem™ solid water-behandlingsprogrammet udgør en enkelt, sikker og pålidelig vandrensningsløsning, der har hjulpet kunden med at opnå sine høje kvalitetsstandarder.

handichem

HandiChem™ solid water-behandlingssystem fra Chem-Aqua

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants og Partsmaster er divisioner inden for NCH Europe.