Menu

+45 43 56 60 00

DanskDansk

Isproducent, Storbritannien

Brugerbedømmelse
(0 votes)

ice-cream-case-study

Isproducent, Storbritannien

Isfabrikken er placeret i Storbritannien og er en af Europas største af sin slags. Virksomheden ejer og producerer mange velkendte ismærker. Som med alle virksomheder er det altoverskyggende for denne produktionsanlæg at minimere den påvirkning, den skaber for miljøet. Virksomheden har forpligtet sig til løbende miljømæssige forbedringer og forebyggelse af forurening, hvilket har gjort det muligt for dem at reducere deres affald og behandle deres spildevand igennem et bandbrydende rensningssystem.

 

Problem

Spildevandet behandles med omvendt osmose (RO) og ultrafiltrering (UF), men anlægget døjede med meget høje COD-niveauer under forbehandlingen – op til 50.000 mg/l, hvilket forårsagede et problem med navnlig UF-membraner. Nedlukning af anlægget var nødvendigt under rengøring af membranerne. Det gjorde opbevaring af store mængder forbehandlet spildevand nødvendigt, mens fabrikkens produktion fortsatte, hvilket udgjorde en risiko for nedlukninger, hvis anlægget var passivt for længe tid ad gangen.

Løsning

NCH Waste Water arbejdede tæt sammen med kunden og installerede en BioAmp 5000 CCU-enhed i marts 2013 med en målsætning om at reducere COD-niveauet med mindst 10 % og mindske det 35 cm tykke fedtlag (7 m i diameter) i tankene til forbehandlet spildevand – igen med 10 % eller mere. BioAmp 5000 CCU, der dagligt leverer en stor mængde sikre og aktive bakterier, er blevet designet til at fordøje organisk affald (COD og FOG) i det omfang, der produceres på større anlæg såsom dette.

Resultat

Efter de første 13 ugers behandling rapporterede kunden om reduktion af COD- og FOG-niveauerne til værdier, der lå under målene. COD-udsvingene forsvandt (ingen over ca. 18.000 mg/l), og systemet havde også hurtigere gendannelseshastigheder fra fedtlækager i processen. I september 2013 bekræftede kunden, at BioAmp 5000 CCU havde en markant indvirkning i forhold til de yderst travle sommermåneder – med al den ekstra is, der blev produceret.

I oktober var alle de FOG-problemer, der påvirkede UF-membranerne forsvundet eller markant reduceret, hvilket betød, at gennemstrømningshastigheden igennem membranerne blev fastholdt, således at behovet for utidige nedlukninger blev elimineret. Omfanget af FOG-affald fra anlægget er også blevet reduceret med 5 %.

© Copyright 2022 NCH (UK) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Chem-Aqua, Facilities, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants og Partsmaster er divisioner inden for NCH Europe.