• Nižší kvalita nafty
• Špatné spalování
• Nečistoty

Nižší kvalita nafty

Za účelem snížení emisí a plnění přísnějších ekologických limitů bylo upraveno složení motorové nafty:

Nižší obsah síry (méně než 10 ppm):

Směrnice ES požaduje, aby motorová nafta obsahovala maximálně 10 ppm síry.

Odstranění síry (přírodního maziva) způsobuje dva velké problémy. Mechanické a chemické opotřebení (proces odsíření také odstraňuje inhibitory koroze). To vede ke špatné účinnosti paliva, nadměrným emisím a poruchám zařízení. Procentuální obsah bionafty (methylesterů mastných kyselin neboli FAME): V souladu s nařízením EU nafta musí nyní obsahovat 5-7% bionafty kvůli přínosům pro životní prostředí. To může vést ke špatnému spalování a kontaminaci.

Špatné spalování

Měřeno cetanovým číslem tato hodnota popisuje vznětové charakteristiky paliva. Nižší cetanové číslo má negativní vliv na schopnost zapálení paliva. Způsobuje vyšší spotřebu paliva, ztrátu výkonu, vyšší emise a detonační opotřebení.

Nečistoty

Vosk & kal a voda

Vosk a kal způsobuje špatné startování a gelovatění paliva, ucpává vstřikovací trysky a filtry, opotřebovává čerpadla a způsobuje nadměrné emise. Kontaminace vodou může způsobit rezivění a korozi, zamrznutí vody, růst bakterií, tvorbu kyseliny a ucpání vstřikovacích trysek a filtrů. Také způsobuje špatné zapalování a poškozuje čerpadla.