Ať zavoní čerstvé potraviny – ne odpadní voda

Každý z nás už někdy našel v lednici krabici mléka poněkud staršího data a uchýlil se ke zkoušce čichem. Není pochyb, že vůně vždy bude hrát zásadní roli, aby nám něco zachutnalo. Nepříjemné zápachy a další problémy, které plynou ze špatné úpravy odpadní vody, můžou ale v potravinářských a nápojových výrobnách vyústit v řadu problémů, říká Bernard Daymon, CEO a předseda společnosti NCH Europe, globálního dodavatele řešení v oblasti vody, energie a údržby.

Věděli jste, že asi 80 procent chutě tvoří vůně? Proto nám všechno chutná mdle, když dostaneme rýmu. Náš čich má také od přírody zakódováno chránit naše zdraví, a proto vysílá varovný signál, když ucítíme pach kazícího se jídla.

Představte si proto, že provádíte potenciální klienty vaší potravinářskou výrobní halou a oni náhle ucítí zápach něčeho zkaženého. Vy si můžete být jistí, že nemilá vůně nepochází z vašich potravin, jenže zákazník věří svému nosu. I kdybyste vysvětlili, že zápach vydávají pouze rozkládající se organické částice uvnitř lapačů tuků nebo v odpadním potrubí, i to samotné by mohlo potenciální zájemce odradit od spolupráce.
Špatné nakládání s odpadní vodou má pro potravinářské a nápojové výrobce neblahé následky v podobě zápachu, ucpávání odtoku, zvýšení nákladů a někdy dokonce pokut. Když si představíte to množství cukrů, tuků, želatiny, mléka, bílkovin a částic jídla, které se odplavuje do odpadních systémů, není se čemu divit, že podniky v tomto odvětví trápí řada problémů.

Všechny tyto kontaminanty společně s vysokou hladinou biochemické spotřeby kyslíku způsobují ucpávání a nepříjemné pachy a navíc vedou k přetěžování čističek odpadních vod. To vše představuje dodatečné výdaje, ať už při nucené odstávce výrobny nebo poplatky a pokuty místním úřadům a zastupitelům.

Velká část zdánlivých řešení těchto problémů přitom ve skutečnosti nefunguje. Vyčištěním lapače tuků nevyřešíte hromadění tuků, olejů a mastnoty (FOG) v odpadním potrubí. Řada používaných biologických prostředků na ošetření odtokové vody navíc nepůsobí hned, ale až za mnoho hodin. Jiné zase odpad jen rozpustí a problém přesunou o kousek dál.

Tato problematika se už rozšířila natolik, že státní správa a místní úřady vydávají přísná opatření obsahující limity na povolené množství odpadu vypouštěného do městské kanalizace. Místní správu totiž stojí nemalé peníze odstraňovat vysoká množství FOG a nebezpečných chemikálií hromadících se v kanalizačním systému, aby nepůsobily škody na životním prostředí.

Všem těmto problém přitom lze snadno zabránit pomocí systémů jako BioAmp, produkt společnosti NCH Europe. Jedná se o mikrobiální fermentační jednotku ovládanou počítačem, která se instaluje přímo ve výrobně a funguje na principu aktivních, přirozené se vyskytujících bakterií. Bakterie se aplikují přímo do odtoku, lapače tuku nebo stanice odpadních vod, kde začnou okamžitě účinkovat a rozkládat FOG a další organický odpad. Zbaví se tak zároveň ucpaných míst a eliminují přítomný zápach.

Systém má automatické ovládání, které používá nejmodernější technologii PLC a díky GSM připojení můžete hlavní funkce ovládat vzdáleně. Použité bakterie FreeFlow mají certifikaci NSF a lze je používat ve v prostorách, kde se zpracovávají potraviny.

Díky tomuto ekologicky šetrnému systému mohou výrobci potravin a nápojů ušetřit peníze, platit menší poplatky a vyhnout se pokutám, přičemž zároveň skoncují s ucpáváním odtoku a nepříjemným zápachem, který mají na svědomí nevhodně zvolená řešení. Vychutnejte si také každý den vůni čerstvých potravin – a ne zápach odpadní vody.