Bakterie na vysokoškolském kampusu – ale jiné, než myslíte

Bakteriální systém FreeFlow společnosti NCH Europe pomáhá čistit odpadní vodu

Když se řekne studentský život, asi se vám hned nevybaví čistota a lesk. Kdo někdy navštívil studentské koleje, ví, že před uklízením skoro vždycky dostane přednost učení, nebo večerní zábava. Vysoké školy ale podle zákona musí zodpovědně nakládat s veškerou odpadní vodou, kterou v kampusech či menzách vyprodukují. Navíc čím větší vysokoškolský areál, tím náročnější je správa odpadních vod. Více k tématu říká Bernard Daymon, CEO a předseda společnosti NCH Europe, globálního dodavatele řešení v oblasti vody, energie a údržby.

Důvodů, proč je nutné s odpadní vodou ve vysokoškolských areálech nakládat účinně, je celá řada. Dnešní univerzitní kampusy mají rozlohu skoro jako malá města a najdete v nich studentské ubytování, přednáškové sály, knihovny, ale i bary a restaurace. Všechna studentská zařízení samozřejmě vypouští velké množství odpadní vody. Už tato skutečnost je pro vysoké školy oříšek, zejména u provozů, které produkují tuky, oleje a mastnotu (FOG). Tyto látky se mohou v odtocích hromadit a vytvářet zápach, který znepříjemňuje život studentům, vyučujícím i návštěvníkům.

Kromě pachu má ale odpadní voda v kampusech další dopad – finanční. V dnešní době, kdy univerzity čelí různým úsporným opatřením, by případná pokuta za nelegální nakládání s odpadní vodou pro správce vysokoškolských kolejí asi znamenala poslední hřebíček do rakve. Všechny podniky vypouštějící odpadní vodu si platí každoroční povolení, které ale přísně upravuje objem vypuštěné vody. Za zvýšenou hladinu kontaminantů v odpadní vodě se platí další pokuty, čemuž se každá univerzita snaží vyhnout.

Vysokoškolské areály ale fungují specifickým způsobem a není pro ně snadné se do daných limitů vejít. Univerzity pořádají různé akce jako dny otevřených dveří, kde během jediného dne prostory navštíví tisíce lidí. Náročné jsou i úvodní týdny semestru, kdy všichni čerství studenti horlivě utrácí výdělky z letních brigád ve všech hospodách a barech v kampusu. V nejvytíženějších obdobích je tedy odtok odpadních vod pod zvýšeným tlakem a je extrémně náročné ho efektivně spravovat. Pro systém úpravy odpadních vod je proto důležitá flexibilita a schopnost rychle reagovat.

Když se řekne úklid odpadu, obvykle se vám evokují bakterie. Moderní bakteriální roztoky jako FreeFlow nebo systém BioAmp od NCH Europe ale díky bakteriím dokážou vyčistit odpadní vodu od kontaminantů. Tyto bakterie jsou aktivní okamžitě po vniknutí do systému, takže účinkují ihned, což je ideální pro nárazová období zvýšené aktivity.

NCH Europe nabízí různé typy bakteriálních systémů vhodné pro odlišné požadavky. FreeFlow 50 je dávkovací mechanismus kapaliny FreeFlow, biologického roztoku obsahujícího deset kmenů bakterií vhodných pro potravinářské účely, které bezpečně čistí organický odpad. Automatické dávkování je nejen finančně výhodné, ale eliminuje také možnost lidské chyby, takže nemůže dojít ke špatnému nadávkování a z toho plynoucí pokutě za překročení zákonných limitů. Prémiový produkt FreeFlow 100 je mnohem silnější produkt obsahující živný biologický roztok podporující růst a výkon bakterií, díky čemuž efektivněji odstraňuje nánosy FOG a organického odpadu.

Kuchyně na studentském bytě a systém úpravy odpadních vod ve vysokoškolském areálu mají jedno společné: jsou živnou půdou pro bakterie. V NCH Europe ale vyvinuli bakterie, které neškodí, nýbrž pomáhají. Každá univerzita by pro správu svých prostor měla zapojit efektivní řešení úpravy odpadní vody, obzvlášť na vytížená období. Správci kampusu se tak snadnou vyhnou vysokým pokutám a nepoškodí si dobrou pověst kvůli zápachu z odpadních trubek. A pak že bakterie představují jen nebezpečí!