Specializované agilní učení

Jak najít zaměstnance, kteří se naučí váš způsob práce

Lidé mají vrozený instinktivní strach z neznáma. Když něčemu nerozumíme nebo nevíme, jak zareagovat, vyvolává to v nás intenzivní stres a úzkost. Díky tomuto strachu naši předci kdysi objevili oheň, aby se ubránili neznámým hrozbám číhajícím ve tmě. Na stejném principu se zakládá metoda agilního učení – jen ten oheň radši v kanceláři pro ilustraci nezapalujte. Cat Whitford z oddělení lidských zdrojů ve společnosti NCH Europe vysvětluje, co si pod pojmem agilní učení vlastně představit.

Každá firma pohybující se v dynamickém prostředí vytváří podmínky, které zaměstnance nutí být stále flexibilní a efektivní, aby neztratili na rychlosti a pružnosti. Taková přizpůsobivost je výhodnou nejen pro zaměstnavatele, ale hraje zásadní roli i v profesní kariéře každého člověka.

Na stejných vlastnostech se zakládá schopnost agilního učení. Jde o koncept, který vyjadřuje schopnost jedince zvládat změny a učit se novým znalostem a dovednostem. Termín agilní učení je ale tak široký, že je obtížné ho v různých odvětvích trhu správně měřit. I pračlověk se kdysi naučil rozdělat oheň, ale o efektivním vedení lidí asi neměl potuchy.

Právě v této oblasti totiž specializované agilní učení nabírá na významu, protože firmy, které ho využívají, dokážou na každou pozici dosadit toho správného zaměstnance. Ve zkratce jde o to, soustředit se při výběru nových lidí nejen na jejich schopnosti a znalosti, ale také na jejich osobnost a zájmy. Lépe tak najdete zaměstnance, který zapadne do kultury vaší firmy, objevíte jejich silné stránky a zároveň zjistíte, jak přistupují k pracovním úkolům.

Když proto například společnost zabývající se průmyslovou údržbou hledá zaměstnance do obchodního týmu, nestačí jen ohodnotit kandidáty podle zkušeností s prodejem. Nedozvíte se totiž, jak by zvládali novou roli ve vaší firmě. Ačkoliv je prodejní zkušenost užitečná, nemusí znamenat, že daná osoba porozumí vašim produktům nebo oblasti průmyslu.

Pokud ale firma na pohovor pozve kandidáta a zjistí, že doma rád kutí a buduje věci vlastníma rukama, nebo volný čas tráví péčí o milovanou motorku či auto, je to známka, že takový člověk nebude mít problém pochopit i vysvětlit funkci složitých technických produktů.

V NCH Europe jsme právem hrdí na naše skvěle vyškolené a zkušené obchodní týmy i na schopnost rozčeřit vlny trhu díky inovativním řešením problémů. Používáme mnoho unikátních technologií, a proto potřebujeme lidi otevřené technickým údajům, kteří jsou schopní agilního učení, aby si neustále rozšiřovali poznatky. Na zaměstnance nahlížíme jako na osobnosti, nevidíme jen čísla nebo souhrn znalostí. Dokážeme tak zjistit, jak se jejich schopnosti a talent protíná s naší oblastí činnosti.

Mentální agilita pračlověku pomohla nejen potlačit strach, ale stála také u zrodu budoucího vývoje a úspěchů. Agilní učení neznamená, že každý člověk má potenciál objevit podobně revoluční myšlenku jako rozdělání ohně, ale firmy s jeho pomocí mohou vyhledat průkopníky, kteří dokážou pořádně přiložit pod kotel a rozhýbat úspěch společnosti.