Nebraňte sluneční záři

Jak správně čistit solární panely, aby dlouho fungovaly

Jedním z výsledků konference COP21 byla snaha prosadit sjednocený přístup k získávání obnovitelné energie s cílem zajistit udržitelnou budoucnost pro naši planetu. Jedním z nejspolehlivějších zdrojů obnovitelné energie je solární energie. Řada evropských zemí se proto předhání ve vydáváních nových vládních programů a iniciativ, které pobízejí firmy k instalaci solárních panelů. Aby ale panely dlouho správně sloužily, musí se udržovat čisté a funkční. Mark Burnett z platformy inovací divize maziv a palivových aditiv společnosti NCH Europe, globálním dodavateli řešení v oblasti vody, energie a údržby, vysvětluje, že ke skutečně udržitelné energii je zapotřebí panely čistit účinně.

Solární panely je třeba pečlivě udržovat v dobrém stavu, aby správně fungovaly, stejně jako všechna ostatní zařízení na výrobu energie přímo v podniku. U tradičních zdrojů elektřiny je ale údržba poměrně jednoduchá. Správnou instalací většinou všechny starosti končí, pokud nedojde k technické poruše.

Se solárními panely to tak snadné není. Fotovoltaické panely, které si zvolí většina firem, fungují na přímočarém principu – čím víc slunečního světla absorbují, tím víc elektřiny generují.

Pro podniky má používání solárních panelů řadu výhod. V Evropě, zejména ve Spojeném království, Německu a Španělsku, lze získat speciální přívodový tarif, kterým stát odměňuje firmy za to, že přebytečnou energii získanou ze solárního zdroje odvádí do veřejné rozvodové sítě. Čím víc energie pak podnik ze solárních panelů čerpá, tím víc elektřiny odvede do společné sítě a tím větší z toho má zisk.

Zdroje kontaminace

Mezi firmami a výdělkem ze solární energie ale stojí znečištění solárních panelů. Fotovoltaické panely jsou sice magnet na sluneční záření, přitahují ale také řadu znečišťujících látek jako prach a další nečistoty či ptačí trus. A protože solární panel dovnitř neumístíte, kontaminaci se nejde vyhnout.

Ačkoliv se na první pohled zdá, že nečistoty jen hyzdí povrch panelů, účinky kontaminace dopadají na celkový elektrický výkon. Panely vedou sluneční záření, a tak skvrny ve skutečnosti představují malé oblasti, které světlo nedokážou detekovat. Dlouhodobě se tím výrazně snižuje účinnost a kapacita panelů, a některé solární panely v případě zanešení špínou dokonce přestanou fungovat úplně.

Snížená efektivita pak vede k menší výtěžnosti elektřiny. Společnost Google například v roce 2009 zjistila, že vyčištěním solárních panelů téměř okamžitě zdvojnásobíte jejich energetický výkon. Zní to až fantasticky, ale firma z této studie zavedla solární panely v roce 2007 a nechala je vyčistit až po 15 měsících, takže panely podávaly kvůli znečištění horší výkon než obvykle. Když čištění zopakovali po dalších osmi měsících, nárůst získané energie byl 36 procent – stále znatelná změna, ale již ne tak výrazná, protože panely byly relativně dobře udržované. Platí tudíž, že čím pravidelnější údržba, tím vyšší celkový výkon panelů.

Proti hromadění nečistot toho nelze moc nadělat. Prach a špína se přenášejí větrem a znečištěný vzduch z okolní dopravy a továren se na panelech také nevyhnutelně projeví. Takové podmínky obvykle vedou ke středně těžké kontaminaci panelů, ale továrny a automobiloví výrobci zápasí s těžším znečištěním.

Například podniky, kde se v jednom areálu kromě fotovoltaických panelů nachází i chladicí věž, budou mít se znečištěním větší potíže. Takové výrobny také čelí problému kapek vody rozptylovaných z chladicích věží, které na panelech zanechávají skvrny a stopy kontaminace minerály. Výrobci aut zase na solárních panelech můžou najít skvrny od olejů.

Ze stejného důvodu je problematická i dešťová voda. Kromě toho, že přítomnost deště většinou znamená nulový slunečný svit, dělají kapky deště na panelech také nežádoucí skvrny. Ačkoliv možná firmy věří opaku, déšť panely nevyčistí, ale naopak zašpiní, a to kvůli soli a minerálům ve složení dešťové vody. Déšť navíc zachycuje vzduchem přenášené částice, které na panelech zaschnou, když se voda vypaří. Proto se vám v autě může stát, že se na předním skle usadí špína v místech, kam nedosáhnou stěrače, a podobně to dopadne u solárních panelů, když je necháte napospas matce přírodě.

Čištění panelů

Proces čištění solárních panelů je mnohem náročnější, než nechat déšť, ať dělá, co umí. Abyste panely vyčistili efektivně a zajistili jejich optimální výkon, měli byste zvážit různé faktory od správného načasování po vhodné čisticí prostředky.

Jedním ze základních pravidel při čištění je vybrat si správnou dobu. Vzhledem k tomu, jak dokáže slunce pálit, není samozřejmě vhodné čistit předmět, který je momentálně ohniskem slunečního záření. Panely proto čistěte brzo ráno nebo později večer, kdy slunce už tolik nesvítí a panely jsou chladnější. Ráno vám také nahrává rosa, díky které nečistoty snáz odstraníte za pomoci menšího množství čisticího prostředku.

Nejdůležitějším faktorem je totiž volba správného prostředku na čištění panelů. Řada z nich totiž obsahuje alkohol, který zanechává skvrny, jež blokují sluneční paprsky i po setření, protože alkohol je nerozpustná látka. Čištěním tak naopak snížíte správnou funkci panelu.

Čisticí prostředky na bázi alkoholu jsou tak populární proto, že jeho obsah pomáhá snižovat bod mrazu celého produktu, takže se dá používat i v zimních měsících a studenějších klimatech. Po zbytek roku nebo v teplých oblastech ale čističe s alkoholem nejsou potřeba.

K efektivnímu vyčištění, které nezanechává skvrny, by měl specialista údržby používat alternativní prostředek bez alkoholu, který čistí účinně bez ohledu na aktuální roční období. Jelikož produkty na bázi vody mohou zamrzat, nejlepší volbou je prostředek s aditivy.

Čisticí roztoky s aditivy nabízí stejně kvalitní výsledek při každém čištění a nezanechávají žádná rezidua. Kromě čisticího účinku jsou navíc ekologicky přívětivé.

NCH Europe například vyvinula dvě verze čisticího prostředku s aditivy Screen Clean – ve formě tablety a sypkého prášku. Snižuje se tak zátěž na životní prostředí, protože není potřeba dovážet velká balení roztoků ani vyrábět plastové lahve. Proto je Screen Clean ekologičtější variantou většiny čističů solárních panelů, které se distribuují v tekuté podobě.

Při hodnocení dopadu čisticího prostředku na životní prostředí je také potřeba dbát na složení samotného výrobku. Některá aditiva mají složení s neutrálním pH, které neškodí lidem ani přírodě, jiné produkty ale obsahují těkavé organické látky. Tyto roztoky na bázi uhlíku rychle schnou při pokojové teplotě, ale jejich toxické složení je pro životní prostředí škodlivé.
Při výběru aditivního produktu ale také nezapomeňte zjistit, jestli je kompatibilní s typem vody, kterou ho budete ředit. Screen Clean je navržen tak, aby optimálních výsledků dosahoval s měkkou i tvrdou vodou, ale ne všechny prostředky jsou stejně flexibilní.

Jak čistotu udržovat

Jakmile panel vyčistíte prostředkem se správnými aditivy, bude se lesknout beze skvrnky až na několik měsíců. Přestože je logické panely čistit pravidelně, aby vytěžily co nejvíce energie, může se to brzy dost prodražit. Čištěním se také zvyšuje riziko poškrábání panelů náchylných na drsné zacházení.

Nejefektivnější metodou, jak firmy můžou vytěžit maximum slunečního záření a zároveň neutratit příliš peněz za čisticí prostředky, je čistit solární panely každé čtyři měsíce až půl roku. Aby evropské země dosáhly cílů obnovitelné energie předložených na summitu COP21, je potřeba panely správně udržovat. Ze solární energie pak budou naplno těžit jak firmy, tak životní prostředí.

Shrnutí správné péče o solární panely

1. Panely čistěte brzy ráno nebo večer, kdy jsou nejchladnější, ráno navíc pomáhá rosa.
2. Čisticí prostředek vybírejte pečlivě. Produkty na bázi alkoholu se hodí jen do studených teplot a zanechávají skvrny, zvolte raději prostředek s aditivy.
3. Panely nečistěte příliš často, pravidelné čištění je nákladné a hrozí poškrábání povrchu panelů.