Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Výrobce zmrzliny, Velká Británie

Hodnocení uživatele
(0 votes)

ice-cream-case-study

Výrobce zmrzliny, Velká Británie

Tento závod na výrobu zmrzliny se sídlem ve Velké Británii je jedním z největších výrobců zmrzliny v Evropě. Společnost vlastní a vyrábí mnoho domácích značek zmrzliny. Stejně jako v případě ostatních společností, i pro tento výrobní závod je nezbytné usilovat o minimalizování dopadu na životní prostředí. Společnost se zavázala k neustálému zlepšování životního prostředí a prevenci znečištění, což jí umožnilo snížit odpad a upravovat odpadní vody pomocí moderního systému čištění.

 

Problém

Čistička odpadních vod (ČOV) využívala procesů reverzní osmózy a ultrafiltrace a docházelo k velmi vysokým výkyvům hodnot ChSK (až 50,000 mg/l). Díky tomu bylo nutné čím dál častěji čistit membrány ultrafiltrace a místní úřady na společnost vyvíjely tlak, aby dodržovala limitní hodnoty parametrů odpadních vod. Během čištění membrán UF bylo nutné zastavit provoz v závodě. Díky tomu bylo nutné skladovat obrovské množství neupravené odpadní vody, zatímco výroba v závodě pokračovala, a pokud byla čistička odpadních vod mimo provoz delší dobu, hrozilo zastavení výroby.

Řešení

Požadavek zákazníka: pokles průměrné hodnoty ChSK o 10% a redukce tloušťky tukové vrstvy v přečerpávací stanici o 10%. BioAmp™ 5000 CCU, patentovaný systém mikrobiální fermentace, ve spojení s FreeFlow byl nainstalován v březnu roku 2013 na místě odpadní jímky čističky odpadních vod. Jednotka BioAmp™ 5000 CCU, která dokáže každý den vypustit velké množství bezpečných a aktivních bakterií určených k trávení organického odpadu (CHSK a tuky a oleje) v takovém měřítku, které vzniká v podobně velkých výrobních závodech jako tento.

Result

Po prvních 13 týdnech od instalace: Hodnota ChSK byla ponížena o 17,3% (viz. graf 1) - cílová hodnota byla překročena. Přestalo docházet k výkyvům hodnot ChSK - nikdy nebylo překročeno 18,000 mg/l. Tloušťka vrstvy tuku v přečerpávací stanici byla snížena o 57% (viz graf 2) - cílová hodnota byla překročena. Nedošlo k žádnému nouzovému zastavení provozu v čističce odpadních vod. Nadále není nutné nouzově čistit membrány ultrafiltrace. Náklady na odvoz odpadního tuku poklesly o 5%.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities jsou divize společnosti NCH Europe.