Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Výrobce těstovin, Itálie

Hodnocení uživatele
(0 votes)

pasta-producer-case-study-italy

Výrobce těstovin, Itálie

Tento italský výrobce těstovin je lídrem na evropském trhu s těstovinami. Podařilo se jim to díky neustálým inovacím, vynikající kvalitě a konsolidaci síly značky, která si v posledních desetiletích získat důvěru milionů zákazníků.

Díky své tradici a inovacím nabízejí mnoho speciálních produktů včetně: noků gnocchi, ravioly, tagliatelle, čerstvé omáčky, lasagne a cannelloni.

 

Problém

Odpadní vody z mycích zařízení neustále ucpávaly potrubí organickou hmotou a způsobovaly hromadění olejů a tuků v přečerpávací stanici a dvou lapačích tuků. Společnost využívala služeb externí firmy, která odčerpávala odpad z těchto lapačů a přečerpávací stanice, aby hodnoty CHSK, BSK a SS splňovaly stanovené limity. To způsobovalo každý týden vysoké náklady.

Řešení

Po pečlivé analýze odpadního potrubí NCH Waste Water doporučila instalaci jedné jednotky BioAmp™ na začátek prvního lapače tuků za účelem snížení hromadění olejů a tuků a aby hodnoty BSK, CHSK a SS zůstávaly pod stanovenými limity.

Výsledek

Po třech měsících od instalace BioAmpu je potřeba odčerpávat odpad z přečerpávací stanice a dvou lapačů pouze jednou za tři týdny. Tím se ušetří 12500 Euro za rok. Přestalo docházet k ucpávání potrubí a byl tam eliminován nepříjemný zápach. Hodnoty CHSK, BSK, SS zůstávají pod stanovenými limity a nehrozí tedy riziko pokut a dalších poplatků. Není už dále nutné používat tradiční biologické produkty, čímž se ušetří dalších 3000 Euro za rok.

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities jsou divize společnosti NCH Europe.