Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Stáčírna nealkoholických nápojů, USA

Hodnocení uživatele
(0 votes)

soft-drink-case-study-usa

Stáčírna nealkoholických nápojů, USA

Velká stáčírna nealkoholických nápojů na středozápadě Spojených států si vytyčila několik cílů k dosažení ekologicky udržitelného rozvoje výrobního zařízení o rozloze téměř třiceti tisíc čtverečních metrů. Díky této iniciativě analyzovali celou řadu opatření, která by jim mohla pomoci snížit vliv závodu na okolní životní prostředí. Jako hlavní spotřebitel energie a vody se vedení zaměřilo na chladící a kotelní systémy.

 

Analýza

Chladící systém závodu obsahující 1600 tun amoniaku se skládá ze tří odpařovacích kondenzátorů a osmi kompresorů. Kotelní systém s výkonem 550 koní produkuje páru pod tlakem 85 psi. Provoz závodu vyžaduje spolehlivé a účinné fungování těchto systémů. Přestože program úpravy vody kapalnými chemickými látkami společnosti Chem-Aqua fungoval dobře, skladování, manipulace a likvidace chemikálií vzbuzovaly jisté obavy v souvislosti s otázkou udržitelného rozvoje. Jako řešení těchto problémů byl nainstalován systém úpravy vody na tuhé látky HandiChem. Pro systém úpravy vody HandiChem jsou chemikálie k dispozici v tuhém koncentrovaném stavu buď po blocích, nebo v pětilitrových recyklovatelných lahvích, na rozdíl od kapalných chemikálií v sudech. Tuhé koncentráty HandiPak se rozpouštějí dle potřeby v malých plastových nádržích pomocí míchacího pultu HandiFeed. Tento roztok je následně přečerpán do ošetřovaného systému stejně jako v případě kapalných chemikálií.

Řešení

Systém HandiChem nahradil předchozí systém úpravy vody na kapalné chemikálie. Účinnost nového systému na tuhé látky odpovídala osvědčeným výsledkům předchozího programu využívajícího kapalné chemikálie, zatímco umožnil závodu splnit své korporátní cíle ohledně ekologické udržitelnosti, protože systém HandiChem:

  • Snižuje riziko úniku chemických látek
  • Snižuje emise z paliv a skleníkových plynů spojených s dodávkou produktu
  • Eliminuje manipulaci, skladování a likvidaci sudů
  • Snižuje nároky na balení a odpad

Program na úpravu vody pomocí tuhých látek HandiChem od společnosti Chem-Aqua se osvědčil jako inovativní technologie, která umožnila ekologicky zodpovědnou úpravu vody a pomohla závodu splnit cíle iniciativy udržitelného rozvoje.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities jsou divize společnosti NCH Europe.