Menu

+420 283 981 567

ČeštinaČeština

Masokombinát, Velká Británie

Hodnocení uživatele
(0 votes)

case-study-meat-processing-plant-uk

Masokombinát, Velká Británie

Naším zákazníkem je hlavní výrobce a dodavatel čerstvých potravin, včetně vepřového masa, uzenin a slaniny. Společnost má provozovny po celém území Anglie a Walesu. Dodává známé značky čerstvých potravinových produktů do supermarketů po celé Velké Británii.

Před několika lety společnost spustila program Zeleného myšlení. Byl vytvořen tým zodpovědný výhradně za tento ekologický projekt. Mezi vytyčenými cíly bylo splnění požadavků na plnění normy ISO 14001 týkající se ekologického managementu ve všech provozovnách společnosti a přesně stanovené snížení objemu upravené vody a emisí CO2 na jednu tunu výrobku.

 

Analýza

Když společnost Chem-Aqua představila svůj nový systém HandiChem™, tým manažerů si uvědomil, že jim může pomoci splnit požadavky jejich programu Zeleného myšlení:

  • Nižší váha ve srovnání s kapalnými látkami. S dodáním zboží jsou tedy spojené nižší emise skleníkových plynů
  • Nižší požadavky na balení a odpad
  • Spotřeba veškerých chemických látek přímo na místě. Není tedy nutné trojité vyplachování sudů

Následná podrobnější analýza na místě odhalila další výrazné výhody: Chladící systém se skládá z pěti odpařovacích kondenzátorů. Tyto byly ošetřovány kapalnými chemickými látkami, které bylo nutné vynést po schodech do druhého patra. To zvyšovalo náklady na manipulaci a riziko zranění a úniku. Kotle v kotelně byly ošetřovány pomocí kapalného produktu vše v jednom. Nádrž s chemickou látkou byla umístěna v izolovaném prostoru, kam ji po 220kilových baleních museli ukládat dva muži. To mělo za následek vyšší riziko plynoucí z ruční manipulace, zatímco nebylo technicky možné řídit množství chemie v kotli.

Řešení

Systém HandiChem™ společnosti Chem-Aqua byl nainstalován místo předchozího systému na úpravu vody využívajícího kapalných chemikálií. Systém na tuhé látky pomohl společnosti splnit své ekologické cíle a kromě toho umožnil následující:

  • Snížená ruční manipulace. Bezpečnější a spolehlivější dávkování
  • Riziko úniku bylo prakticky eliminováno
  • Úspora prostoru

Se systémem HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua jsou rizika plynoucí z manipulace se sudy a jejich likvidace minimalizována, protože pracovník manipuluje pouze s pětikilovými lahvemi namísto těžkých sudů s kapalinou. Kromě toho hrozí menší riziko kontaktu s chemickými látkami a jejich úniku, jelikož proces rozpouštění a dávkování produktu probíhá uvnitř systému HandiChem™.

Program úpravy vody pomocí tuhých látek HandiChem™ od společnosti Chem-Aqua je jednoduché, bezpečné a spolehlivé řešení úpravy vody, které zákazníkovi pomohlo dosáhnout vysokých standardů řízení kvality.

handichem

Systém úpravy vody pomocí pevných látek HandiChem™ od Chem-Aqua

© Copyright 2019 NCH (UK) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Chem-Aqua, Wastewater, Parts Cleaning, Maintenance, Lubricants, Partsmaster a Facilities jsou divize společnosti NCH Europe.